Wskaźniki efektywności biznesplanuTworząc koncepcję rozwoju biznesu niemal zawsze chcemy optymalizować swoje decyzje. Trudno to robić na podstawie samych obliczonych liczb z bilansu, rachunku wyników czy rachunku przepływów finansowych. Analizowanie tych danych jest główną domeną naprawdę zaawansowanych analityków finansowych.
Zarządy zwykle analizują sensowność podejmowania kluczowych decyzji na podstawie wskaźników. Pomocne są do tego wskaźniki efektywności, które w odróżnieniu od wskaźników czysto finansowych zależnych od branż pozwalają na bardziej uniwersalne porównanie planów rozwoju firmy.
Od stycznia 2014 roku dla użytkowników NowyInteres.pl z wykupionym pakietem Premium wprowadzamy wskaźniki efektywności, które obliczane są przy każdej modyfikacji sekcji finansowych biznesplanu.
Znajdziesz wśród nich NPV (wartość bieżąca netto), NPVR (relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych) i chyba najbardziej oczekiwany wskaźnik IRR(wewnętrzna stopa zwrotu).
Wskaźniki efektywności są obliczane automatycznie w tle i pokazują się bezpośrednio na pulpicie
użytkownika przy wybranym biznesplanie.


Możesz dowolnie zmieniać stopę dyskontową, która wynika bezpośrednio ze zmiany wartości pieniądza w czasie.
Zmiany możesz dokonać dla każdego biznesplanu osobno. W naszym systemie domyślna stopa dyskontowa wynosi 10%. Aby zmienić stopę dyskontową przejdź do Ustawień planu i znajdź zakładkę Parametry finansowe planu jak na rysunku poniżej.

Dodatkowo możesz umieszczać wyliczone wskaźniki do wydruków biznesplanów.
Przejdź do dowolnej sekcji, w której chcesz umieścić wskaźniki efektywności np. do Sekcji Wskaźniki finansowe jak na rysunku poniżej i kliknij na przycisku Dodaj element.


Wybierz z listy dostępnych elementów Wskaźniki efektywności jak poniżej.
Kliknij na przycisku Utwórz na górnej liście.


To wszystko! Na nowych wydrukach (Pełny PDF) pojawią się Twoje wskaźniki efektywności.
Komentarze

Zapraszam do zamieszczania komentarzy i spostrzeżeń!

Formularz kontaktowy

Wyślij