27.04.2014

Propozycje inwestycji w Twój pomysł

Adam Adamczyk

W naszym systemie NowyInteres.pl wprowadziliśmy nową funkcjonalność dla użytkowników kont Premium pozwalającą na przyspieszenie uzyskania finansowania dla Twojego planu na biznes.
Możesz uzyskać od nas i naszych partnerów pomoc w różnych dziedzinach rozwoju biznesu jak konsultacje, pomoc przy zakładaniu firmy, szkolenia, profesjonalna pomoc przy tworzeniu biznesplanu a najważniejsze… możesz uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojego pomysłu!
Od maja 2014 rozpoczynamy współpracę z partnerami działając jako pośrednik w nawiązywaniu kontaktów od pomysłodawcy do ekspertów w prowadzeniu biznesu. Na początek Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości które pozwolą Tobie wystartować od pomocy eksperckiej po uzyskanie wsparcia finansowego.

Zobacz jakie to proste!

1

Zaloguj się i wybierz biznesplan

który chciałbyś skonsultować razem z Partnerem.

2

W oknie Propozycje wybierz Partnera

klikając na ikonie interesującego Partnera.

3

Przeczytaj informacje w kolejnych oknach

Jeżeli propozycja jest dla Ciebie interesująca uzupełnij dane (Imię, Nazwisko, Twój numer telefonu) w oknie Informacja.

4

Kliknij na przycisku zaproszenia

Wyślij zaproszenie do biznesplanuWybrany partner dostanie powiadomienie o zaproszeniu do biznesplanu a po jego zaakceptowaniu uzyska dostęp do wybranego biznesplanu i nawiąże z Tobą kontakt.
Możesz cofnąć lub zmienić uprawnienia przez wybór funkcji Zarządzanie użytkownikami wybranego biznesplanu.
11.04.2014

Szablon biznesplanu dla ekonomii społecznej

Adam Adamczyk

Z Nowym Rokiem wprowadzamy do systemu NowyInteres.pl nowy, gotowy szablon specjalnie przygotowany dla wszystkich, którzy chcą połączyć cele gospodarcze i społeczne i prowadzić przedsiębiorstwa zatrudniające osoby wykluczone społecznie np. poprzez długotrwałe bezrobocie czy osoby mające znaczne problemy ze znalezieniem pracy w tradycyjnych przedsiębiorstwach.
Szablon i opisy są efektem współpracy z inicjatywą Zróbmy biznES oraz Stowarzyszenia Szkolna 13.
Aby utworzyć biznesplan na podstawie szablonu należy po prostu po zalogowaniu do systemu na swoje konto wybrać Utwórz nowy plan a następnie wybrać szablon Ekonomia społeczna jak na rysunku poniżej.

Po utworzeniu nowego biznesplanu będziesz mógł znaleźć pod każdym elementem opisowym 8 doskonałych przykładów przedsiębiorstw opartych na ekonomii społecznej.


Dziękujemy za te piękne opisy gimnazjalistom ze szkół:
  • Gimnazjum w Tolkmicku
  • Gimnazjum w Zespole Szkół we Fromborku
  • Gimnazjum w Zespole Szkół w Sztutowie
  • Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
  • Publiczne Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie
  • Gimnazjum nr 4 przy Zespole Szkół nr 1 w Elblągu
  • Gimnazjum nr 5 w Elblągu
  • Gimnazjum w Zespole Szkół w Stegnie
oraz trenerom i opiekunom a w szczególności Panu Arturowi Milarskiemu za pomysł i realizację
tej inicjatywy.


Popular Posts