Pokazywanie postów oznaczonych etykietą prognozy finansowe. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą prognozy finansowe. Pokaż wszystkie posty

22.11.2015

Model finansowy firmy - szablon

Adam Adamczyk

Model finansowy firmy - szablon
Na prośbę naszych użytkowników w naszym kreatorze biznesplanu skróciliśmy cały biznesplan Plan podstawowy wyłączając z niego sekcje i elementy opisowe i zrobiliśmy specjalny szablon Model finansowy.Zajdziesz w nim najbardziej potrzebne elementy do sprawdzenia opłacalności pomysły na biznes lub plan rozwoju firmy już działającej.W planie znajdziesz poniższe elementy modelu finansowego:

Model sprzedaży - gdzie zdefiniujesz rodzaje usług oraz produktów jakie firma sprzedaje wraz obecną oraz przyszłą projekcją sprzedaży w zadanym horyzoncie czasowym.

Model zatrudnienia - wpisz plan zatrudnienia dla poszczególnych grup pracowników wraz z planem podwyżek, premii.

W sekcji Dane Finansowe znajdziesz Bilans otwarcia istotny o ile firma już funkcjonuje przez co najmniej rok i masz koszty, zakupy, nakłady inwestycyjne. Jeżeli firmę dopiero planujesz możesz ten element pominąć.

Koszty produkcji mogą być wpisywane ręcznie do każdej celi planu lub jeżeli związane są procentowo z przychodami np. jako koszt zakupu produktów do odsprzedaży możesz je ustawić jako procent w Modelu sprzedaży.W element Koszta operacyjne wpisujesz wszystkie istotne elementy kosztowe związane z prowadzeniem firmy np. koszty wynajmu biura, telefonów, księgowości, reklamy, usług prawnych itp.


Element Inwestycje oraz środki trwałe pozwoli na automatyczne obliczenie odpisów amortyzacyjnych dla zakupionych lub planowanych zakupów środków trwałych służących rozwojowi firmy.


Sekcję Finansowania będzie bardzo użyteczna w przypadku prób dopasowania różnych form finansowania firmy np. pożyczka od właścicieli, podwyższenie kapitału podstawowego, wejście inwestora VC czy dotacja dla firmy. 

My w początkowym modelu sprawdzającym głębokość braku gotówki w firmie tą sekcję pomijamy. Mamy w ten sposób dokładnie określone potrzeby finansowe firmy w poszczególnych okresach - znajdziesz te "dziury" oczywiście w reporcie Sprawozdanie finansowe - przepływy pieniężne.

Np. w podsumowaniach rocznych widzimy ile gotówki jest nam potrzebne na bieżącą działalność aby nasza firmą nie upadła.W modelu finansowym istotne będą także dwa inne raporty :  Rachunek zysków i strat pokazujący wynik finansowy w poszczególnych okresach.


oraz Bilans firmy czyli wartościowe zestawienie aktywów i pasywów firmy.
16.02.2014

Zawsze miej plan B - wersjonowanie planu

Adam Adamczyk

Prognozy finansowe stanowią zazwyczaj punkt wyjścia do oceny biznesplanu. Podczas analizy biznesplanu możecie zastanawiać się co by się stało gdyby np. zmienić źródło finansowania z kredytu na leasing lub sprzedaż części udziałów inwestorowi strategicznemu.
Każda zmiana sekcji finansowych spowoduje zmianę całości biznesplanu. Rozwiązanie, które wprowadziliśmy dla użytkowników systemu NowyInteres.pl posiadających konta Premium to możliwość wersjonowania biznesplanu. Już możecie tworzyć nową kopię Swoich biznesplanów przez proste skopiowanie zawartości do nowego biznesplanu.
Poprzez wersjonowanie planu możecie sporządzać specjalne warianty dla Waszych inwestorów czy dla swojego szefa. To także doskonały sposób utworzenia dla własnych potrzeb prywatnego, dopieszczonego szablonu biznesplanu, który będziecie wykorzystywać do dalszych celów.
Aby stworzyć nową wersję wybranego biznesplanu przejdźcie do jego ustawień (na dole w menu po lewej stronie) i w zakładce Informacje podstawowe na belce użyjcie przycisku Nowa kopia planu.W oknie Nowej Kopii Planu będziecie mogli zdecydować jak ma nazywać się nowa kopia Waszego planu.

To jednak nie wszystko. Możecie zdecydować czy nowy plan będzie miał skopiowane wszystkie dane z poprzedniego planu (Kopiuj dane) czy tylko wyłącznie samą strukturę.
Z innych ciekawych opcji jakie wprowadziliśmy to możliwość kopiowania przypisanych użytkowników do nowego planu (Kopiuj użytkowników). Nie będziecie musieli zatem zapraszać jeszcze raz użytkowników do nowego planu.
Jeżeli tworzyliście zadania przypisane do poprzedniego planu to macie także możliwość podjęcia decyzji czy skopiować zadania do użytkowników (Kopiuj zadania).
Podobnie komentarze (Kopiuj komentarze). Także możecie zdecydować czy skopiować wprowadzone komentarze przez użytkowników do nowego planu.
Mamy nadzieję, że Wam się to spodoba.

Popular Posts