Pokazywanie postów oznaczonych etykietą źródło finansowania. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą źródło finansowania. Pokaż wszystkie posty

29.12.2014

Mity posła Napieralskiego

Adam Adamczyk


Po przeczytaniu artykułu w portalu INN Poland pozwoliłem sobie na parę słów polemiki.

Szanowny Panie Pośle Grzegorzu Napieralski,

dobrze że się Pan tematem zainteresował bo temat jest niezwykle istotny i wart dogłębniejszej dyskusji. Pozwolę sobie na parę słów komentarza jako przedsiębiorca z doświadczeniem 19 letnim i prowadzący obecnie 3 spółki  nowoczesnych technologii w PL.

Wokół przedsiębiorczości narosło mnóstwo mitów które warto wyjaśnić zanim zaczniemy cokolwiek robić.

Piszę Pan o konkursach i dotacjach jako formy wspierającej rozpoczęcie działalności. Forma ta oczywiście piękna w formule  jak Pan słusznie zauważył jest w realizacji skrzywiona i prowadzi do patologii. Poszukuje Pan na to recepty w postaci szybkiej ścieżki finansowania i rozpoczęcia działalności. Jest to idea kusząca ale niestety równie błędna co konkursy i ocenianie przez urzędników wydających publiczne pieniądze. Wydać nie swoje pieniądze jest miło i zabawnie wystarczy spełnić formalne kryteria (wypełnić formularz) i wydać pieniądze. Jest to idea szalona z definicji. VC działa inaczej, bezpieczniej a pomimo to naprawdę sukcesem inwestycyjnym można nazwać 10% ich inwestycji.

Dlaczego większy sukces miałby mieć inwestycje finansowane z kasy podatnika czyli firm działających głównie bez wsparcia państwa? Lekko skracając chcecie jak zwykle wydać pieniądze podatników w wątpliwe projekty ciągle podnosząc podatki dla działających już przedsiębiorców aby pomóc tym którzy nie potrafią działać na rynku samodzielnie.

Piszę Pan że „osiągnięcie pierwszego kamienia milowego w ciągu 6 miesięcy”. Abstrahując zupełnie co Pan miał na myśli w postaci „kamienia milowego”. Jest to to twierdzenie oparte na micie szybkiego sukcesu czyli potocznego twierdzenia iż „utalentowany przedsiębiorca osiąga sukces w ciągu roku lub 2 lat”. Prawdziwe jest jednak twierdzenie, iż solidne umocowanie rozwijanego przedsięwzięcia wymaga nie mniej niż trzech, czterech lat  a bywa czasem iż potrzeba więcej czasu. Do tego tworzy się biznesplany, sprawdza idea, szuka modeli finansowych przynoszących zysk przedsiębiorstwu a nie czekając na Państwo w postaci dotacji i grantów.

Pisze Pan „Czy ktoś jest w stanie przewidzieć, które pomysły skończą się klapą, a które sukcesem”. Pana twierdzenie zapewne opiera się na micie iż każdy człowiek jest w stanie rozpocząć działalność gospodarczą i przy wsparciu lub szczęściu osiągnąć sukces. Niestety jest to powszechny mit. Z mojego doświadczenia wynika iż powodzenie w biznesie zwiększa się od dobrego przygotowania przy czym rozwijanie przedsiębiorstwa jest znacznie trudniejsze niż jego rozpoczynanie.  Najbardziej istotne właśnie w rozwijaniu przedsiębiorstwa jest właśnie staranne planowanie a nie pomysł czy pieniądze.

W Pana artykule  środek ciężkości przenosi Pan na pieniądze jako główną blokadę do rozpoczęcia działania firmy. Nie bardzo z tym się można zgodzić. Wydawać by się mogło iż jeżeli posiadamy wystarczający kapitał początkowy to nie poniesiemy porażki. W praktyce oznacza to, iż niedoświadczeni przedsiębiorcy mają mało dyscypliny w racjonalnym wydawaniu pieniędzy które otrzymali w postaci bezpośredniego wsparcia. Wydają je szybko i impulsywnie co przeradza się do szybkiego spalenia kapitału i upadłości w 2-3 lata.

Większość osób często powtarza mit iż każda osoba mająca dobrą idee po uzyskaniu podstaw finansowania swojego pomysłu jest w stanie ten pomysł urzeczywistnić. W praktyce niestety bardzo niewiele pomysłów znajdzie się w etapie realizacji. Jest to problem głównie zwany czynnikiem ludzkim i bierze się z naszych własnych ograniczeń zarówno psychologicznych jaki i braku wystarczającej wiedzy. Niestety z wiedzą na temat przedsiębiorczości jest u nas najsłabiej.

Fatalnie wygląda nasza edukacja na studiach w tym temacie i tu powinny być kierowane pieniądze publiczne.  Nowe metodyki nauczania zwane jako „blended learning” czyli łączenia teorii i praktyki wymagają znacznie większych nakładów niż typowe wykłady opłacane „od głowy” studenta… ale o tym przy następnej okazji.

03.11.2014

Czy ten biznes może się opłacać?

Adam Adamczyk


W poprzednim wpisie pisałem o tym, że w realnym świecie trudno jest osiągnąć sukces w startupie w 1 lub 2 roku.

Do tego odcinka zainspirowały mnie informacje o nowym startupie Mateusza Kusznierewicza Zoom.me

Poniższy wpis nie jest ani nie był konsultowany ani nie powstał w celach reklamowych Zoom.me ma na celu ćwiczenie demonstrujące w jaki sposób sprawdzić prawdziwość modelu finansowego hipotetycznego startupu. Wyliczenia są jednie wyliczeniami autora wpisu i nie odnoszą się w żaden sposób do modelu finansowego ani nie przesądzają o szansach lub sukcesie w/w przedsiębiorstwa.

Postanowiłem na podstawie zaledwie strzępu informacji znalezionych w sieci oraz własnych doświadczeń z budowania starupów spróbować sprawdzić model finansowy i określić podstawowe wskaźniki i zagrożenia dla tego modelu w naszym systemie do tworzenia biznesplanów NowyInteres.pl.

Nasz plan zrobimy z założeniem mocno optymistycznym i spróbujemy osiągnąć sukces finansowy w okresie 3 letnim. Zakładamy zatem horyzont 3 letni z rozpoczęciem w styczniu 2014 (dewelopment) i rozpoczęciem sprzedaży w listopadzie 2014.


Wykonuje plan wg znalezionych założeń.

I. Zakładam że inwestycja w statup wyniosła wg znalezionych informacji "niemal trzy miliony dolarów" zł czyli załóżmy 9 mln zł.

1. Bilans otwarcia


Wprowadzamy zatem bilans otwarcia na 9 mln zł - wszystko jako gotówkę od udziałowców w postaci

a) 3 mln założymy jako Kapitał (fundusz) początkowy
b) 6 mln założymy jako Kapitał (fundusz) zapasowy

Robimy to w następujący sposób

Aktywa - Sekcja B Aktywa Obrotowe III Inwestycje krótkoterminowe
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - 9.000.000Ponieważ mamy aktywa to po drugiej stronie odpowiednie wartości muszą znaleźć się po stronie Pasywów podzielone na Kapitał początkowy i zapasowy2. Środki trwałe


Pieniądze te posłużą do realizacji naszego przedsięwzięcia które na początku zostaną wykorzystane na wytworzenie technologii. Ponieważ nakłady związane z rozwinięcie technologii nie mogą być od razu wpisywane w koszta i zgodnie z regułami finansowymi podlegają amortyzacji należy wpisać je jako zakup środka trwałego.

Zakładamy zatem że część pieniędzy zostanie przeznaczone na poniższe zakupy środków trwałych

a) 2 mln na Koszty dewelopmentu (kategoria wartości niematerialne i prawne)


b) 0,5 mln na urządzenia i maszyny (np. laptopy, komputery, serwery etc).


c) 0,5 mln na samochody firmowe (oczywiście dla Zarządu i Sprzedaży :-) )


Wykres amortyzacji czyli wartości księgowej środków trwałych w czasie i związanych z tym odpisów finansowych wygląda dla tego przykładu następująco3. Pracownicy


Zakładam, że nasz robimy z profesjonalistami i zatrudniamy cześć na umowę o pracę a także w dalszej części będziemy posługiwać się także zakupem usług obcych czyli pracowników kontaktowych.

Na początek pracownicy zgodnie z prawem pracy i wszystkimi konsekwencjami.

a) Wprowadźmy zatem listę pracowników, zakładamy że od razu mamy dość duży zespół pracowników biurowych i przeznaczamy na to 100k złotych + dodatkowe koszty związane z narzutami na pracę.


Na powyższym modelu zakładamy także wzrost zatrudnienia i wydatków na pracowników o 15% rocznie. Koszty pracy ponoszone dodatkowo przez pracodawcę na ZUS, ubezpieczenie szacuję na 17%.

b) Nie możemy prowadzić solidnej firmy bez Zarządu pracującego przyjemniej w naszej firmie na podstawie legalnej umowy. Nie zakładamy zatrudnienia większej liczby członków zarządu lecz stopniowe zwiększanie o 5% co roku jego wynagrodzenia. Mamy zatem jak na poniższym rysunku


c) O ile Zarząd się nie zwiększa to aby w przyszłości obsłużyć większą sprzedaż musimy zwiększyć z czasem znacznie liczbę osób w departamencie Sprzedaży i Marketingu. Zakładam zatem wzrost wynagrodzeń na sprzedaż 20% rocznie.
4. Koszty operacyjne


Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę musimy założyć, że cześć będzie chciała z nami współpracować na zasadach rozliczeń kontraktowych tj, dostarczać nam usługi i przedstawiać faktury do zapłaty. To forma coraz popularniejsza i ma związek z szeroką dostępną gamą usług zewnętrznych łatwych do nabycia i pozwalająca na efektywniejsze wykorzystanie gotówki w firmie.


a) W naszym przykładzie zakładamy, że przeznaczmy 30k zł miesięcznie na Usługi obce. Ponieważ są to opodatkowane usługi zgodnie z definicją to podlegają VAT (23%).  Zakładamy także wzrost kosztów na poziomie 10% rocznie związany z rozwojem firmy oraz wzrostem cen usług.

b) Ponieważ firma powinna posiadać godne biuro przy przyjętym założeniu i zatrudnieniu pracowników na etat musimy zapewnić odpowiednią przestrzeń biurową. W naszym modelu zakładamy wynajem a nie kupno biura co jest typowe dla modelu startapowego i pozwalające na dynamiczną zmianę biura w zależności od rozwoju firmy.

Koszt biura szacujemy na 20k zł miesięcznie + wzrost 15% co roku związany z rozwojem firmy.c) Każdy startup nie może obejść się bez nakładów na reklamę. W naszym modelu wydatki na reklamę rozpoczną się od września 2014 i są to typowe usługi obce opodatkowane VAT. Podzieliłem je jednak na dwa osobne moduły - Reklama w PL czyli koszty reklamy ponoszonę w Polsce (z VAT) 


i Reklama Global jako koszty reklamy niepodlegający VAT np. Google Adwords (rozpoczynająca się na dobre od stycznia 2015)


5. Model sprzedaży

Doszliśmy do najtrudniejszego zagadnienia związanego z planowaniem sprzedaży.
Parę reguł które nauczyła mnie praca ze planowaniem sprzedaży w startupach:
  • upłynie sporo czasu od kiedy sprzedaż się ustabilizuje,
  • sprzedaż często ma charakter sezonowy - dla elektroniki najlepszy czas to grudzień i ma to związek ze sprzedażą przedświąteczną,
  • sprzedaż musi być wsparta ciągłymi akcjami promocyjnmi i PR,
  • o sprzedaży decyduje postawa całej firmy nie tylko Zarządu etc.
Załóżmy jednak plan optymistyczny zakładający mocny wzrost sprzedaży i sukces produktu.
Mamy 3 rodzaje (grupy) produktów z którymi wiążemy źródła przychodów

2 główne produkty oferowane z pudełka sprzedanego bez umowy
  • Zoom wi-fi w cenie 249 zł brutto (202 netto)
  • Zoom Router w cenie 349 zł brutto (283 netto)
oraz AddOn Internet czyli przychód związany z abonamentem płaconym przez użytkownika urządzenia i podpisanego przez operatora komórkowego który dzieli się częścią przychodu. Zakładam, że miesięczna kwota za urządzenie wynosić będzie 10 zł brutto (8,13 netto) i od liczby użytkowników abonamentowych zależeć będzie nasz przychód w przyszłości.

Wprowadzamy zatem te 3 grupy (2 produkty i 1 usługa).


Pozostaje nam obliczenie kwot uzyskiwanych ze sprzedaży w poszczególnych kategoriach. Zrobimy to w Excelu poprzez przemnożenie liczny planowanej sprzedaży urządzeń w zadanych okresach.


Następnie wprowadzimy uzyskane wyliczenia w nasz model finansowy.


Należy pamiętać, że wprowadzamy kwoty netto. Do kwot netto należy wprowadzić parametry sprzedaży VAT należny (od sprzedaży) i naliczony (od kosztów zakupu/wytworzenia).


Parę słów odnośnie kosztów zakupu wytworzenia. Każdy produkt który kupujesz do dalszej odsprzedaży a następnie sprzedajesz możesz zdefiniować jako stały procentowy koszt związany ze sprzedażą. Od ile nie jesteś producentem sprzętu to marża na sprzedaży np. hurtowej jest niska np. koszt produktu to 95% kosztów sprzedaży to w naszym przypadku zakładamy że nasz pomysł jest wysokomarżowym produktem i podobnie jak IPhone koszt wytworzenia w Chinach to zaledwie 30% kosztów sprzedaży. Do tego dochodzą upusty dla dystrybutorów 10%. W naszym przykładzie założymy zatem 40% kosztów sprzedaży gotowego produktu i 50% dla usługi abonamentowej.

Mamy zatem jak poniżej zdefiniowane stałe koszty sprzedaży


Spowoduje takie automatyczne wyliczenie kosztów sprzedaży jak poniżej na wykresie
6. Wynik naszego biznesplanu


Wynikiem naszego modelu jest określenie czy przedsiębiorstwo ma możliwość udźwignięcia kosztów bez utraty płynności finansowej i przyniesienia zysku udziałowcom.

Aby sprawdzić płynność finansową dla tego modelu należy utworzyć Raport Przepływów finansowych. W naszym przepadku widzimy, że nie wygląda to najgorzej.


Co prawda z początkowych 9 mln nasze środki skurczyły się do 2 mln w 2016 roku ale nie straciliśmy płynności finansowej więc przedsiębiorstwo nie musi się obawiać upadłości przy przyjętych założeniach.

Gorzej wygląda Rachunek Wyników spółki.W pierwszym roku ponad 3 mln start a drugim prawie 1.9 mln. Wniosek jest jeden. W 2 lata w tym biznesie nie jesteśmy w stanie osiągnąć finansowego sukcesu pomimo posiadania sporych środków finansowych w pierwszym roku. 

Wielu już w tym momencie zamknęło by biznes jako nieopłacalny.

Nic bardziej mylnego. W 3 roku przy założonej sprzedaży osiągamy pokaźny zysk prawie 15 mln co jest wyśmienitym finansowym sukcesem. 

Wniosek : dla tego biznesu krytyczny będzie 2015 czy uda się zrealizować sprzedaż na zadanym poziomie.

7. Wskaźniki finansowe

Teraz parę słów na temat sprawdzenia efektywności i możliwości zainteresowania tym biznesem innych inwestorów.

Spójrzmy na wygenerowane dla tego biznesplanu dwa podstawowe wskaźniki finansowe: IRR i NPV.


NPV : ponad 4 mln zł - czyli w skrócie o ile więcej byśmy zarobili zamiast lokując 9 mln na koncie oprocentowanym 10% w skali roku. To całkiem dobry wynik.

Podobnie IRR - czyli wewnętrzna stopa zwrotu. Wskazanie 40% oznacza iż jest to b. dobry wynik dla startupu technologicznego. Inwestorów kusi już wskaźnik 25%. 

8. Podsumowanie

Zakładając w naszym modelu finansowym jak powyżej jest to biznes który ma szanse powodzenia finansowego pomimo dużych nakładów finansowych na początku przedsięwzięcia. Powodzenia.
16.02.2014

Zawsze miej plan B - wersjonowanie planu

Adam Adamczyk

Prognozy finansowe stanowią zazwyczaj punkt wyjścia do oceny biznesplanu. Podczas analizy biznesplanu możecie zastanawiać się co by się stało gdyby np. zmienić źródło finansowania z kredytu na leasing lub sprzedaż części udziałów inwestorowi strategicznemu.
Każda zmiana sekcji finansowych spowoduje zmianę całości biznesplanu. Rozwiązanie, które wprowadziliśmy dla użytkowników systemu NowyInteres.pl posiadających konta Premium to możliwość wersjonowania biznesplanu. Już możecie tworzyć nową kopię Swoich biznesplanów przez proste skopiowanie zawartości do nowego biznesplanu.
Poprzez wersjonowanie planu możecie sporządzać specjalne warianty dla Waszych inwestorów czy dla swojego szefa. To także doskonały sposób utworzenia dla własnych potrzeb prywatnego, dopieszczonego szablonu biznesplanu, który będziecie wykorzystywać do dalszych celów.
Aby stworzyć nową wersję wybranego biznesplanu przejdźcie do jego ustawień (na dole w menu po lewej stronie) i w zakładce Informacje podstawowe na belce użyjcie przycisku Nowa kopia planu.W oknie Nowej Kopii Planu będziecie mogli zdecydować jak ma nazywać się nowa kopia Waszego planu.

To jednak nie wszystko. Możecie zdecydować czy nowy plan będzie miał skopiowane wszystkie dane z poprzedniego planu (Kopiuj dane) czy tylko wyłącznie samą strukturę.
Z innych ciekawych opcji jakie wprowadziliśmy to możliwość kopiowania przypisanych użytkowników do nowego planu (Kopiuj użytkowników). Nie będziecie musieli zatem zapraszać jeszcze raz użytkowników do nowego planu.
Jeżeli tworzyliście zadania przypisane do poprzedniego planu to macie także możliwość podjęcia decyzji czy skopiować zadania do użytkowników (Kopiuj zadania).
Podobnie komentarze (Kopiuj komentarze). Także możecie zdecydować czy skopiować wprowadzone komentarze przez użytkowników do nowego planu.
Mamy nadzieję, że Wam się to spodoba.

Popular Posts