Pokazywanie postów oznaczonych etykietą wskaźniki efektywności. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą wskaźniki efektywności. Pokaż wszystkie posty

13.11.2016

Biznesplan dla kampanii crowdfundingowej

Adam Adamczyk

W naszym systemie do robienia biznesplanów NowyInteres.pl przygotowaliśmy specjalny szablon ułatwiający wykonanie prostego biznesplanu na potrzeby przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej.

5 Kroków do kampanii crowdfundingowej


0. Jeżeli nie masz jaszcze konta w systemie NowyInteres.pl  to dokonaj rejestracji swojego konta klikając tutaj a następnie zaloguj do systemu.

1. Kliknij na przycisku Utwórz nowy plan


2. Wybierz szablon Plan crowdfundingowy

3. Uzupełnij informacje postawowe biznesplanuWpisz nazwę biznesplanu i wybierz walutę z listy ZŁ jak na przykładowym rysunku.Wybierz horyzont biznesplanu czyli okres planowania finansowego. Ponieważ niezmiernie ważnym czynnikiem przy przeprowadzaniu kampanii jest działająca już na rynku firma i generowanymi przychodami zalecamy pokazanie historii oraz okresu min. 3 letniego firmy. 

W małych firmach sprzedających popularne usługi jak np. burgery sprzedawane z ulicy można się pokusić o pokazanie finansowego horyzontu firmy w krótkich okresach np. 3 letnich. Firmy oferujące produktu lub usługi których wytworzenie wymaga zakup środków trwałych lub przeprowadzania badań rozwojowych horyzont powinien być dłuższy - np. 6 lat. Firmy które zakupują środki trwałe w szczególności maszyny lub budynki powinny robić dłuższe okresy planowania np. 10 letnie inaczej trudno pokazać opłacalność takiego przedsięwzięcia.
  
Mali udziałowcy często oczekują, że otrzymają co roku cześć wypracowanych zysków przez przedsiębiorstwo w które inwestują. Planowany podział zysku można pokazać w zakładce Podział zysku np. określając dywidendę na 30% za rok 2017.


Uzupełnij dane adresowe firmy oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie biznesplanu.4. Wykonaj kolejne kroki biznesplanu


Uzupełniaj dane zgodnie z zaproponowanym szablonem.Najpierw w rozdziale Profil Kampanii sekcje opisowe i podstawowe informacje o tym co firma oferuje.


Podobnie opisz propozycję dla udziałowców według przykładowego wzorca.

Wycena firmy : 1.000.000 zł
Aktualna liczba udziałów : 10.000
Cena emisyjna udziału oferowanego w ramach kampanii : 100 zł
Czas trwania kampanii : 30 dni
Kwota MIN, jaką spółka chce pozyskać, która powoduje dojście emisji do skutku : 100.000 zł
Kwota MAX jaką spółka chce pozyskać z emisji w ramach kampanii : 300.000 zł
Procent w kapitale zakładowym jaki spółka chce zaoferować inwestorom w zamian za
kwotę MIN : 10 %
Procent w kapitale zakładowym jaki spółka chce zaoferować inwestorom w zamian za kwotę MAX : 30 %

W rozdziale Model Finansowy wprowadź produkty oraz dane sprzedaży produktów w poszczególnych okresach.


Wprowadź model zatrudnienia czyli koto zatrudniasz i ile poszczególne osoby (grupy osób zarabiają).
Podobnie środki trwałe czyli np. jakie maszyny jakie potrzebujesz kupić.Dzięki temu Obliczysz podstawowe wskaźniki pozwalające na określenie atrakcyjności biznesu dla inwestorów. 


Wpisanie danych finansowych pokaże także najważniejszą cześć - rachunek przepływów finansowych (ang. cashflow) czyli określisz brakującą potrzebną kwotę jaka jest potrzebna na działalność firmy.

W naszym przypadku potrzeba w skrajnym miesiącu prawie 280 tysięcy złotych - patrz VII miesiąc.5. Wyślij biznesplan dla osób zajmujących się przeprowadzaniem kampanii

Na głównej stronie aplikacji po prawej stronie na dole znajdują się Propozycje.Kliknij na FindFunds aby przejść do propozycji tworzenia kampanii.

Po wypełnieniu pół kliknij na przycisku wyślij zaproszenie do biznesplanu aby nasz partner otrzymał dostęp do Twojego biznesplanu. Twój plan zostanie zweryfikowany pod kątem sensowności i atrakcyjności dla inwestorów indywidualnych.

Alternatywnie możesz utworzyć biznesplan w pdf i wysłać mailem pod adres info@findfunds.pl

Powodzenia.

18.05.2014

Wskaźniki efektywności biznesplanu

Adam Adamczyk


Tworząc koncepcję rozwoju biznesu niemal zawsze chcemy optymalizować swoje decyzje. Trudno to robić na podstawie samych obliczonych liczb z bilansu, rachunku wyników czy rachunku przepływów finansowych. Analizowanie tych danych jest główną domeną naprawdę zaawansowanych analityków finansowych.
Zarządy zwykle analizują sensowność podejmowania kluczowych decyzji na podstawie wskaźników. Pomocne są do tego wskaźniki efektywności, które w odróżnieniu od wskaźników czysto finansowych zależnych od branż pozwalają na bardziej uniwersalne porównanie planów rozwoju firmy.
Od stycznia 2014 roku dla użytkowników NowyInteres.pl z wykupionym pakietem Premium wprowadzamy wskaźniki efektywności, które obliczane są przy każdej modyfikacji sekcji finansowych biznesplanu.
Znajdziesz wśród nich NPV (wartość bieżąca netto), NPVR (relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych) i chyba najbardziej oczekiwany wskaźnik IRR(wewnętrzna stopa zwrotu).
Wskaźniki efektywności są obliczane automatycznie w tle i pokazują się bezpośrednio na pulpicie
użytkownika przy wybranym biznesplanie.


Możesz dowolnie zmieniać stopę dyskontową, która wynika bezpośrednio ze zmiany wartości pieniądza w czasie.
Zmiany możesz dokonać dla każdego biznesplanu osobno. W naszym systemie domyślna stopa dyskontowa wynosi 10%. Aby zmienić stopę dyskontową przejdź do Ustawień planu i znajdź zakładkę Parametry finansowe planu jak na rysunku poniżej.

Dodatkowo możesz umieszczać wyliczone wskaźniki do wydruków biznesplanów.
Przejdź do dowolnej sekcji, w której chcesz umieścić wskaźniki efektywności np. do Sekcji Wskaźniki finansowe jak na rysunku poniżej i kliknij na przycisku Dodaj element.


Wybierz z listy dostępnych elementów Wskaźniki efektywności jak poniżej.
Kliknij na przycisku Utwórz na górnej liście.


To wszystko! Na nowych wydrukach (Pełny PDF) pojawią się Twoje wskaźniki efektywności.
Popular Posts