13.11.2016

Biznesplan dla kampanii crowdfundingowej

Adam Adamczyk

W naszym systemie do robienia biznesplanów NowyInteres.pl przygotowaliśmy specjalny szablon ułatwiający wykonanie prostego biznesplanu na potrzeby przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej.

5 Kroków do kampanii crowdfundingowej


0. Jeżeli nie masz jaszcze konta w systemie NowyInteres.pl  to dokonaj rejestracji swojego konta klikając tutaj a następnie zaloguj do systemu.

1. Kliknij na przycisku Utwórz nowy plan


2. Wybierz szablon Plan crowdfundingowy

3. Uzupełnij informacje postawowe biznesplanuWpisz nazwę biznesplanu i wybierz walutę z listy ZŁ jak na przykładowym rysunku.Wybierz horyzont biznesplanu czyli okres planowania finansowego. Ponieważ niezmiernie ważnym czynnikiem przy przeprowadzaniu kampanii jest działająca już na rynku firma i generowanymi przychodami zalecamy pokazanie historii oraz okresu min. 3 letniego firmy. 

W małych firmach sprzedających popularne usługi jak np. burgery sprzedawane z ulicy można się pokusić o pokazanie finansowego horyzontu firmy w krótkich okresach np. 3 letnich. Firmy oferujące produktu lub usługi których wytworzenie wymaga zakup środków trwałych lub przeprowadzania badań rozwojowych horyzont powinien być dłuższy - np. 6 lat. Firmy które zakupują środki trwałe w szczególności maszyny lub budynki powinny robić dłuższe okresy planowania np. 10 letnie inaczej trudno pokazać opłacalność takiego przedsięwzięcia.
  
Mali udziałowcy często oczekują, że otrzymają co roku cześć wypracowanych zysków przez przedsiębiorstwo w które inwestują. Planowany podział zysku można pokazać w zakładce Podział zysku np. określając dywidendę na 30% za rok 2017.


Uzupełnij dane adresowe firmy oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie biznesplanu.4. Wykonaj kolejne kroki biznesplanu


Uzupełniaj dane zgodnie z zaproponowanym szablonem.Najpierw w rozdziale Profil Kampanii sekcje opisowe i podstawowe informacje o tym co firma oferuje.


Podobnie opisz propozycję dla udziałowców według przykładowego wzorca.

Wycena firmy : 1.000.000 zł
Aktualna liczba udziałów : 10.000
Cena emisyjna udziału oferowanego w ramach kampanii : 100 zł
Czas trwania kampanii : 30 dni
Kwota MIN, jaką spółka chce pozyskać, która powoduje dojście emisji do skutku : 100.000 zł
Kwota MAX jaką spółka chce pozyskać z emisji w ramach kampanii : 300.000 zł
Procent w kapitale zakładowym jaki spółka chce zaoferować inwestorom w zamian za
kwotę MIN : 10 %
Procent w kapitale zakładowym jaki spółka chce zaoferować inwestorom w zamian za kwotę MAX : 30 %

W rozdziale Model Finansowy wprowadź produkty oraz dane sprzedaży produktów w poszczególnych okresach.


Wprowadź model zatrudnienia czyli koto zatrudniasz i ile poszczególne osoby (grupy osób zarabiają).
Podobnie środki trwałe czyli np. jakie maszyny jakie potrzebujesz kupić.Dzięki temu Obliczysz podstawowe wskaźniki pozwalające na określenie atrakcyjności biznesu dla inwestorów. 


Wpisanie danych finansowych pokaże także najważniejszą cześć - rachunek przepływów finansowych (ang. cashflow) czyli określisz brakującą potrzebną kwotę jaka jest potrzebna na działalność firmy.

W naszym przypadku potrzeba w skrajnym miesiącu prawie 280 tysięcy złotych - patrz VII miesiąc.5. Wyślij biznesplan dla osób zajmujących się przeprowadzaniem kampanii

Na głównej stronie aplikacji po prawej stronie na dole znajdują się Propozycje.Kliknij na FindFunds aby przejść do propozycji tworzenia kampanii.

Po wypełnieniu pół kliknij na przycisku wyślij zaproszenie do biznesplanu aby nasz partner otrzymał dostęp do Twojego biznesplanu. Twój plan zostanie zweryfikowany pod kątem sensowności i atrakcyjności dla inwestorów indywidualnych.

Alternatywnie możesz utworzyć biznesplan w pdf i wysłać mailem pod adres info@findfunds.pl

Powodzenia.

12.11.2016

Crowfunding inwestycyjny jako nowy sposób pozyskiwania kapitału

Adam Adamczyk


Największym problem młodych przedsiębiorców w Polsce jest zebranie kapitału na początkową działalność firmy w pierwszych 2 latach jej działalności. O ile sam akt założenia, rejestracji spółki w Polsce nie wymaga znacznych pieniędzy i 5.000 w zupełności wystarczy to prawdziwe problemy z płynnością i stabilnym rozwojem pojawiają się po roku działalności. Mamy średnią stopa przeżycia przedsiębiorstwa czyli aktywność w kolejnych latach w porównaniu do innych krajów EU. Wg. danych Structural business statistics (SBS) Eurostat pierwsze 2 lata przetrwa 70% przedsiębiorców ale już 5 lat zaledwie 44%.

Jak przetrwać na rynku?

Aby firma mogła działać musi znaleść swoje miejsce czyli produkt market fit. Czasem wymaga to czasu i niestety sporo pieniędzy aby produkt lub usługa odpowiadała zapotrzebowaniu klientów.Zebranie 1 mln zł od inwestorów w Polsce jest mityczne. Trochę jak w starym dowcipie o dzielnicowym. Każdy o nim mówi ale nikt go jeszcze nie widział. Zaledwie paru osobom pozyskanie pieniędzy od funduszy VC na wczesnym etapie się udało.  Z naszych obserwacji głównie dzięki wsparciu funduszy VC przez fundusze publiczne i długie poszukiwania inwestorów przez spółki. Sam opublikowany w internecie piękny pitch czy wygrana konkursu organizowanego dla startupów nie wystarczy.

Jak zebrać pierwsze 200-300 tysięcy?

Do niedawana crowdfdunding czyli dokładniej crowdfunding udziałowy oraz crowdfunding dłużny miał sporo swobodę działania ze względu na brak przepisów regulacyjnych adresowanych do tego rodzaju działań. Taki stan budził sporo niepewności czy akcje publicznej zbiórki pieniędzy od nieprofesjonalnych, małych inwestorów mają podstawy prawne i czy na pewno nie jest to kolejna próba naciągnięcia na poszukujących zysku uczestników tych akcji.Przez długi czas obserwowałem ten rynek i miałem sporo wątpliwości co do platform crodfundigowych, ich odpowiedzialności i podstaw prawnych. Wątpliwości we mnie szczególnie budził dotychczasowy wymóg podpisywania zbycia lub nabycia udziałów w formie pisemnej w obecności notariusza. Regulował to art. 180 Kodeksu spółek handlowych. Skutecznie ograniczało to możliwości przeprowadzania efektywnych zbiórek crowdfundingowych.  

Zmiany w procesie rejestracji firm przez internet


Po 1 kwietnia 2016 pojawił się nowy punkt bardzo istotny dla procesu zakładania i podnoszenia kapitału spółki. Mianowicie pkt art. 180 pkt 2 oznajmia

W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatrzone powinny być bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Co to oznacza w praktyce?


W praktyce oznacza to zniesienie bariery wymogu poświadczenia podniesienia kapitału w dotychczasowy sposób. Jak to zrobić najprościej.


  • Pozyskaj elektroniczny podpis kwalifikowany lub utwórz potwierdzone konto w systemie ePUAP.
  • Rejestruj spółkę przez Internet na podstawie gotowego wzorca.
  • Działaj i poszukuj pierwszych klientów płacących za Twoje usługi lub produkty.
  • Przeprowadź kampanie crowdfundingową na specjalnej platformie np. FindFunds.pl 

Podstawowe warunki przeprowadzenia kampanii crowfundingowej

Masz już spółkę. Jakie wymogi muszą być spełnione aby przeprowadzić kampanie crowdfundigową?Aby przeprowadzić kampanie corowdingowej muszą być spełnione warunki formalne.

  • Zarejestrowaną spółkę z o.o. w Polsce (nie musi być przez internet na podstawie gotowe wzorca chociaż w tym przypadku jest prościej zrobić cały proces)
  • Firma musi uzyskiwać pierwsze przychody od prawdziwych klientów
  • Firma musi mieć plan rozwoju oraz cele wydatkowania pozyskanych pieniędzy z rynku
  • Rynek na którym firma działa musi być rosnący
  • Musi być zmotywowany zespół - jedna osoba nie wystarczy do prowadzenia całej firmy
  • Przeprowadzić walidację sensowności biznesu poprzez sprawdzenie modelu finansowego czyli wykonanie biznesplanu.

Jakie są korzyści dla startupu?

Każdy przedsiębiorca może profesjonalnie zaprezentować spółkę dla potencjalnych inwestorów. Przedsiębiorcy indywidualni (ang. crowd) mogą zdecydować się zakupić cześć oferowanych akcji w czasie przeprowadzonej kampanii – zazwyczaj w ciągu 30 dni. 

Tym samym przedsiębiorca nie sprzedaje większych udziałów jednemu podmiotowi bez obaw o utratę możliwości dalszego kierowania spółką w przyszłości.

Korzyści dla udziałowców

Udziałowcami głównie zostają zadowoleni klienci spółki tworząc w ten sposób dodatkowy związek z firmą. Znają produkt lub usługę i wierzą w jej powodzenie na podstawie dotychczasowych kontaktów z firmą. Dlatego jednym z warunków jest przeprowadzania kampanii crowdfundigowych jest akceptacja firmy na rynku i posiadanie tzw. trakcji czyli płaczących klientów.

Najlepiej jak firma oferuje produkty lub usługi które pozwalają na wielokrotne sprzedawanie tym samym klientom. Powracający klient to prawdziwy skarb każdej spółki. Koszt pozyskania klienta jest zawsze największy w całym procesie sprzedaży.

Przeprowadzanie kampanii cordfundigowej jest względnie tanie. Koszt takiej kampanii wynosi ok 5% kwoty zebranej podczas kampanii. Rozliczenie zwykle następuje dopiero po przeprowadzeniu kampanii z sukcesem i płatne jest z pieniędzy pozyskanej z kampanii.Ważne jest że przedsiębiorca nie jest sam w całym procesie przeprowadzania kampanii. Wspierany jest marketingowo i merytorycznie. Poprzez wyspecjalizowany zespół niezależnych ekspertów sprawdzane są warunki działania firmy, sprawdzany jest model finansowy, dotychczasowe rezultaty oraz tworzony jest dla każdej firmy własna wycena firma i propozycja dla udziałowców. Nie ma 2 takich samych firm jak nie ma 2 takich samych osób więc każda firma ma własną kampanii i wycenę. 

Udziałowiec po nabyciu kawałka akcji innowacyjnej spółki może:

- oczekiwać wypłaty zysku spółki w przyszłości zgodnie z uchwalanymi co roku planami podziału zysku
- oczekiwać wzrostu wartości spółki i z czasem sprzedać posiadane udziały za znacznie większą kwotę niż pierwotnie zapłacił za udziały.

Popular Posts