01.04.2020

Tarcza, tarcza...i po tarczy...

Adam Adamczyk


Wstęp


Jaka "tarcza" jest każdy widzi. Chyba. Dobrze, że jakaś jest. Budzi jednak różne emocje. Moje także. Żeby jednak nie pozostać z nimi samemu dzielę się z Wami przemyśleniami na gorąco. Nieco z pola walki z tą zarazą, która czyni spustoszenie nie tylko w ludzkim organizmie ale także w sferze gospodarczej i społecznej.

 A co tam, dlaczego mam się sam męczyć :- ) Człowiek zwierzęciem stadnym jest (nawet w wirtualnym świecie). Mam nadzieję, że także odczuwacie potrzebę zadawania pytań, wymiany poglądów, szerszej dyskusji, na którą nie jest jeszcze za późno.

To jest OK. Czy wystarczy?
1.      Podjęta reakcja na zmianę warunków prowadzenie działalności.

2.      Pomoc kierowana do różnych grup przedsiębiorców.

3.      Dofinansowani postojowego.

4.      Dofinansowanie do zachowania stanowiska pracy.

5.      Zwolnienia dla mikro przedsiębiorcy z obowiązku opłacanie składek na podstawie wniosku od 1 marca 2020 do 31 maja 2020.

6.      Wyzerowanie czynszu za powierzchnię w galeriach handlowych (o powierzchni powyżej 2.000 m2) oraz wyłącznie odpowiedzialności najemcy za niewykonanie umowy skutkiem nakazu zamknięcia lub ograniczeniem działalności.

7.      Zniesienie wymogów co do posiedzeń Rady Nadzorczej spółek, Zgromadzeń Wspólników i ważności podejmowania uchwał – mogą być teraz zdalne.

8.      Sprawozdania finansowe dużych spółek (obroty powyżej 1,2 mln eur) będą mogły być składane później. Minister finansów wyda rozporządzenie pod zmiany w ustawie.

9.      Możliwość zwolnienia przez uchwały rady gminy z podatków od nieruchomości gruntów, budowli związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorców.

10.  Ulgi w spłacie podatków, zaniechania poboru odsetek za zwłokę, zwolnienia z PCC od pożyczek.

11.  Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych potrzebnych do walki z epidemią.

12.  Przedłużenie terminów zapłaty podatku od przychodów z najmu nieruchomości.

Odnośnie dofinansowania, to tutaj znajdziesz nasz kalkulator dofinansowania wynagrodzeń, który cieszy się już sporym powodzeniem. Klikaj i korzystaj pod tym linkiem.

Co jest nie tak w obecnej "tarczy"?1.      Poziom skomplikowania przepisów

a.      Przedsiębiorcom będzie trudno obejść się bez pomocy prawnej lub księgowej, aby przejść przez kolejne nowe formularze i warunki, z którymi musi się szybko zapoznać albo straci możliwość uzyskania dofinansowania.

b.      Przedsiębiorca otrzymujący pomoc jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników przez ten sam czas który nastąpiło dofinansowanie. Istnieje ryzyko, że może to być „pułapką na przedsiębiorcę”. Będzie musiał zwrócić dofinansowanie, jeżeli sytuacja się pogorszy i zlikwiduje stanowisko pracy.

2.      Pomoc nie będzie dostępna natychmiast po przejściu przez ścieżkę legislacyjną. Będzie czas weryfikacji wniosków, poprawności formularzy. Dosyłania załączników, sprawozdań etc. Biurokracja i uznaniowość z tym związana a nie szybka pomoc.

3.      Na pomoc jest przeznaczona póki co bardzo ograniczona i niewystarczająca (jak na realne potrzeby) pula pieniędzy. Ma być więcej? Ile i kiedy, czy w ogóle?

4.      Duże przedsiębiorstwa, szczególnie duża produkcja może z większości środków nie skorzystać (z różnych powodów zostały inaczej potraktowane niż MSP). Duży błąd? Raczej tak. Gwarantowany i zauważalny spadek zatrudnienia. Upadek średniej lub dużej firmy ciągnie za sobą szereg konsekwencji dla dziesiątków, jak nie setek, małych firm i osób kooperujących na zasadach B2B.

5.      Obecna tarcza przewiduje okres 3 miesięczny dofinansowania do miejsc pracy. Sądzimy, że okres ten powinien być co najmniej 6 miesięczny.

6.      Z zapowiadanych pieniędzy 212 mld złotych w tym roku jest tak naprawdę 30-40 mld. Rząd wpisał jako sumę w 212 mld wsparcia m.in przesuniecie podatku i kredyty. To kuriozalne i po prostu czysto propagandowe pod pasek telewizyjnych wiadomości.

7.      Zwolnienie z ZUS na podstawie przychodu mikro przedsiębiorcy (max 3 x średnie wynagrodzenie), to zupełne nierozumnie prostych definicji ekonomicznych i faktycznych warunków funkcjonowania różnych biznesów. Przychód to nie dochód, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę handel (nisko marżowy) i usługi (wysoko marżowe)Czego nam brakuje? 

Prostych spraw i w miarę osiągalnych:

1.      Odblokowania pieniędzy na rachunkach VAT. Niektórym firmom te pieniądze byłby potrzebne do zachowania bieżącej płynności.

2.      Zrozumienia, że pomoc w postaci czasowej/opcjonalnej rezygnacji z ZUS jest potrzebna dla niemal każdej firmy, która chce skorzystać bez ograniczeń budżetowych.

3.      Wystarczyłoby, że pracodawca sam deklaruje czy chce przez czas pandemii płacić ZUS czy nie. Bez żadnych dalszych wniosków, formularzy, decyzji urzędników.

4.      Zapewnienia, że straty poniesione w tym roku będzie można odliczyć w całości w roku następnym.

5.      Uzyskania możliwości otrzymania kredytu na 50-80% wartości rocznych obrotów na 0% z rozpoczęciem okresu spłaty od zakończenia pandemii i gwarancją np. ze strony np. BGK w przypadku upadłości firmy.

6.      Automatycznego przedłużenia linii kredytowych i co najmniej utrzymania poziomu kredytów obrotowych już posiadanych na kolejna 12 miesięcy

7.      Uproszczenia procedur i ograniczenia do minimum wszelkich formalności pomocowych. Wprowadzenia automatyzmu. Dzisiaj wniosek i dzisiaj decyzja. Pomoc firmom i ludziom potrzebna jest tu i teraz a nie w nie wiadomo jakiej przyszłości.

Pytania, póki co bez odpowiedzi:


1.      Dlaczego zostajemy poddani izolacji, czy też hibernacji gospodarczej na siłę?

2.      Dlaczego Państwo nie przejmie na siebie zobowiązań pracowniczych skoro nakazuje nam siedzieć w domu i nakazuje zamykać określone rodzaje firm?

3.      Jak w tej sytuacji ratować się bez pieniędzy skoro pomoc państwa będzie niewystarczająca a własna poduszka finansowa jest niewielka a w wielu przypadkach wręcz żadna?

4.      Czy wrażenie, że skupiliśmy się niemal wyłącznie na MSP jest błędne?

5.      Dlaczego nie chronimy dużych firm? Czegoś nie wiemy?

6.      Upadek średniej lub dużej firmy nie pociągnie za sobą szeregu konsekwencji dla dziesiątków, jak nie setek, małych firm i osób kooperujących na zasadach B2B?

7.      Gdzie są tuzy ekonomiczne lat poprzednich? Pracują wspólnie nad możliwymi scenariuszami zdarzeń i wariantami pomocy?

8. Gdzie jest „gabinet cieni”? „Zasuwa” w pocie czoła, czy pracuje sobie spokojnie w zaciszu domowego ogniska?

Obecny priorytet dla każdego biznesu to płynność finansowa. Poza zdrowiem pracowników oczywiście, bo to nie podlega dyskusji.

Autorzy

Adam Adamczyk - https://www.linkedin.com/in/adamczyk/

Jacek Kuroś - https://www.linkedin.com/in/jacekkuros/

27.03.2020

Przetrwać kryzys COVID-19

Adam Adamczyk

Wstęp


Większość firm w Polsce stoi przed największym kryzysem od początków transformacji ustrojowej. Niestety jestem przekonany, że większość ludzi nie widzi jeszcze jak bardzo ten kryzys może być niebezpieczny dla gospodarki, ich firm, majątku, stabilności i ładu społecznego.

Pomimo upływu 5 miesięcy od wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w Wuham nie mamy jeszcze skutecznej szczepionki. Zakładam, że zostanie opracowana w ciągu 3-6 miesięcy. Dopuszczenie do sprzedaży i powszechna dostępność nie nastąpi jednak od razu.

Kryzys gospodarczy wydaje się nieunikniony


Zapewne część czytelników uzna przestawiony model jako scenariusz przesadzony. Być może i oby tak było. Autorzy pracują ponad 20 lat w biznesie i prowadzą własne firmy. Mamy za sobą sukcesy, jak i porażki. To nam daje pewien ogląd sytuacji i dystans.

Z perspektywy czasu więcej widzieliśmy zbyt optymistycznych modeli które się nie sprawdziły niż pesymistycznych. O ile nie spełnienie się zbyt optymistyczne modeli zwykle tylko rozczarowuje zarząd to brak pesymistycznego modelu i jego spełnienie często kończy się bankructwem firmy.


Prezentowany model nie wydaje nam się zbyt przesadzony w żadną stronę choć każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Niektórzy proponują estymacje katastroficzne. Wieszczą upadek gospodarek liberalnych, rozsypanie się łańcuchów dostaw i powrót do gospodarek sterowanych centralnie. Dalecy jesteśmy od tego.

Nauczeni kryzysem gospodarczym lat 30 XX wieku, dziś wiemy, że w szybko podjęte decyzje przez rząd i banki centralne na początku kryzysu łagodzą jego skutki i zmieszają straty. Niemal wszystkie rządy największych gospodarek świata są zgodne i deklarują ogromne kwoty na ratowanie biznesu. Także w Polsce wydaje się to być tematem równie dominującym jak sama pandemia. To dobrze.

My przedsiębiorcy, problemy traktujemy jako wyzwania pomimo oczywistych przeciwności. Tak już mamy. Inaczej nigdy nie podejmowalibyśmy się prowadzenie firm a w szczególności w polskich warunkach. Zawsze było pod górkę a lepiej na przez następne 12 miesięcy niestety nie będzie.

Nie doceniamy, że może coś pójść źle i nie po naszej myśli. Zawsze znajdziemy kogoś winnego. Z budowaniem scenariuszy pesymistycznych mamy problem. Szczególnie w czasach kryzysu, kiedy politycy zapewniają że nam pomogą. Sądzę, że jednak nie wiele zdziałają.

W kolejnych częściach postaramy się jednak odpowiedzieć czego można się spodziewać w różnych wariantach pomocy publicznej o ile zostaną one uchwalone oraz jaki potencjalnie może mieć to wpływ na rynek i funkcjonowanie firm.

Pokażemy różne możliwości jakie wydają się nam możliwe celem zdiagnozowania głównych zagrożeń i poszukania optymalnego rozwiązania.

Przede wszystkim polecamy każdemu opracować własne pesymistyczne scenariusze. Nie jeden. Kilka. Na co należy się przygotować. Poszukiwać modeli finansowych w jaki sobie poradzić z trudnościami i gdzie poszukać rozwiązania. Jesteście przedsiębiorcami. To wasze życie i majątek. Nie stracie ich.My udostępniamy narzędzie, system, który powinien Wam zobrazować scenariusze, potencjalne możliwości i ułatwić podjęcie właściwych decyzji.

W naszym systemie modelowania finansów firmy i biznesplanów NowyInteres.pl zastanawialiśmy się co powiedzieć koledze, który prowadzi firmę usługową i wyszedł nam takie oto studium przypadku którym chcemy się podzielić.

Ograniczenia odpowiedzialności

Model oddajemy na licencji MIT - "rób co chcesz".

Przykład i tezy należy traktować jako model poglądowy który ma pokazywać problem. Wszystkie wyliczenia należy traktować jako hipotezę która weryfikuje rynek i zmieniająca się dynamiczne sytuacja.

Każda z firm ma swoją specyfikę, dlatego musieliśmy poczynić pewne założenia, którymi się chcemy podzielić. Nie należy używać tego wzorca wyjścia do każdej firmy i każdego. To po prostu nie zadziała.

Takie modele tworzymy wyłącznie jako teoretyczne scenariusze do dyskusji nad kolejnymi działaniami a nie jako cudowne remedium na obecny problem.

Studium przypadku

Prawdziwa firma, prawdziwy przypadek naszego klienta który zwrócił się o radę. Co robić?

Niewielkiej wielkości firma usługowa wykonująca od kilku lat usługi zlecone przez klientów nagle staje przed nie lada wyzwaniami.

Epidemia koronawirusa kompletnie wywraca dotąd stabilny rynek usług który lekko rósł o 1% miesięcznie i dawał co roku całkiem dobry zysk - 120.000 zł.

Zlecenie przestają z dnia na dzień spływać od klientów a właściciel zastanawia się co dalej.


Właściciel jest doświadczonym przedsiębiorcą, realistą i pragmatykiem. Wie, że o ile pandemię pewnie się uda powstrzymać to niestety kryzys spowodowany przez pandemię może potrwać rok i będzie to rok walki o przetrwanie.

Najprościej byłoby firmę zamknąć i zwolnić wszystkich. Przeczekać trudny czas i wrócić. Co jednak jak pomoc publiczna będzie działać. Powroty po odwrocie są ciężkie. Nie sposób wejść do tej samej rzeki dwa razy. Kluczowi klienci zapewne nie będą chcieli już współpracować. Zdobycie nowych i zbudowanie ponownie stabilnego modelu biznesowego to pokonanie bariery wejścia które może się nie udać.

Kto przetrwa na rynku będzie rósł szybciej niż wcześniej. Właściciel jest zdeterminowany by walczyć i przetrwać. Szuka optymalnego rozwiązania w różnych scenariuszach.

Zastanawia się ile pieniędzy potrzebuje na bieżącą działalność aby przetrać kryzys przy następujących założeniach:


  • firma ma trochę gotówki pochodzącą z zeszłorocznego zysku który przeznaczyła na kapitał zapasowy (120.000) oraz mały kapitał podstawowy (5.000)
  • firma zatrudnia pracowników na umowę o pracę (10 osób po średnio 5.000 zł brutto) które są oddane firmie, solidne lecz mają także rodziny i potrzebują stałej pracy - nie chce się z nikim rozstawać
  • firma współpracuje z wynajętymi kontaktorami na zasadach rozliczeń na umowę B2B, właściciel ich potrzebuje lecz składnia się ku rozwiązaniu części umów i pozostawieniu wszystkich pracowników na umowę o pracę
  • firma ma samochód firmowy w leasingu który może rozwiązać
  • firma ma na wyposażeniu zakupione środki trwałe które chce zachować ponieważ będą niezbędne do wykonywania zleceń
  • firma przeznacza stałe kwoty na marketing internetowy które konwertują na zlecenia i nie chce rezygnować z akcji marketingowych


Właściciel rozmawiał szczerze, ze wszystkimi klientami jak wykładać będzie dalsza współpraca:

cześć klientów deklaruje, że usługi które firma oferuje są im niezbędne do ich funkcjonowania i będzie je zamawiać lecz pieniądze mogą spływać z większym opóźnieniem (nawet do 60 dni)
część klientów deklaruje, że co będzie zmniejszać ilość zamawianych usług przez następny rok - spodziewa się średniego spadku 11% w każdym kolejnym miesiącu w czasie trwania pandemii
Jaki wyglądać będzie model w rożnych wariantach? Co można zrobić aby uratować firmę i jakie działania mają sens.

Fazy kryzysu


Sądzę, że kryzys gospodarczy spowodowany pandemią będzie trwał dużej niż sama pandemia. Niestety wiele firm będzie upadać a wiele pracowników straci pracę.


Zakładamy jedna, że sytuacja przestawiona w naszym modelu ma 4 fazy.

Faza 1 - do 3.2020 - sprzed pandemii korona wirusa

Wszystko przebiega stabilnie. Biznes powoli rośnie a firma reguluje wszystkie zobowiązania. Nuda.

Faza 2 - od 04.2020 - 03.2021 - faza kryzysu spowodowanego pandemią

Najbardziej ostra faza kryzysu. Gwałtowny spadek przychodu i zawirowań na rynku. Każdy miesiąc jest gorszy. Noc jest czarna jak nigdy dotąd. Firmy padają jak muchy. Komornicy i syndycy otwierają szampana.

Faza 3 - od 04.2021 - 08.2022 - faza wychodzenia z kryzysu

Nie ma piekła. Wszystko co złe się kiedyś kończy. Faza bardzo szybkich wzrostów na rynku i powrotu przychodów. Pełne ręce roboty. Chce się żyć. Jesteś bogiem.

Faza 4 - od 09.2022 - faza stabilizacji rynku

Wszystko powróciło do gry jak dawniej. Rośniemy trochę szybciej bo ... przetrwaliśmy. Konkurencja nie dała rady. Jesteś zahartowany i gotowy do rozwinięcia firmy na tereny wcześniej zajęte przez innych a dziś wolne. Błękitny ocean czeka.

Model finansowy

PrzychodyFirma notowała stałe przychodu ze sprzedaży usług aż do 3.2020 (faza 1).

Potem następuje gwałtowne załamanie rynku zgodnie z zasadą ostrego cięcia i szoku tym spowodowanego - faza 2. Załamanie jest mocne. Przychody spadają -11% w każdym kolejnym miesiącu. Część klientów zaczyna mieć kłopoty z płynnością i płacą z opóźnieniem nawet do 60 dni. Faza ostrego kryzysu trwa aż do marca 2021.

KosztyKoszty prowadzenia działalności i ich cięcie zawsze są problematyczne. Z jednej strony dyrektorzy finansowi próbują ciąg jak najmocniej jak tylko się da. Z drugiej koszty są często związane z możliwością uzyskiwania przychodu (np. koszty marketingu) czy stałymi kosztami funkcjonowania biura czy firmy.

W naszym modelu, na pierwszy ogień poszły koszty zewnętrznych pracowników pracujących na kontaktach B2B. Nie zostały całkowicie zlikwidowane. Podobnie jak z przychodami zostały podzielone na 4 fazy. Największe cięcia nastąpiły w 2 fazie. W kolejnych następował powolny a następnie szybki powrót do stanu sprzed pandemii.

Zapewne cześć czytelników się oburzy z tego powodu. Dlaczego dokonaliśmy cięcia w pracownikach kontraktowych a nie ruszyliśmy pracowników pracujących na umowę o pracę. Bo mogliśmy. Model easy hire, easy fire to własnie model pracowników kontaktowych z którymi najczęściej się liczą. Jako przedsiębiorcy płacimy zwykle więcej kosztem utraty stabilności pracownika. Pracownicy kontraktowi wpisywani są jako koszt usługi zewnętrznej w koszta funkcjonowania firmy. Księgowi to lubią.

PracownicyJak w założeniu pierwotnym, właściciel chce zachować miejsca pracy. Możemy to nazwać społeczną odpowiedzialnością biznesu a także wie jak cenni są doświadczeni pracownicy.

Płace i premie roczne (20%) pozostają bez zmian przez cały horyzont planowania. Warto zaznaczyć, że ten element może być bardzo trudny do zrealizowania.

Środki trwałe
Firma zakupiła środki trwałe (komputery) w kwietniu 2019 roku w wysokości 50.000 które podlegają amortyzacji. Nie są planowane żadne zakupy dodatkowego sprzętu.

Koszty i przychody razem


Po nałożeniu dwóch strumieni podstawowych czyli kosztów i przychodów widać gdzie jest problem. Ten krater finansowy w przychodach i stałych kosztach to faktycznie załamanie które spowoduje znaczne problemy z płynnością finansową firmy.


FinansowanieFirma była rozsądna i część zysków z 2018 przeznaczyła na kapitał zapasowy. To odkładanie gotówki na ciężki czas. Uwaga. Niestety zjawisko niezwykle rzadkie w MŚP.

CashflowZałamanie przychodów wliczone w 04.02020 powoduje "przejadanie" gotówki z kasy. Całe szczęście, że mieliśmy spore zapasy. W szycie ponad 250.000 w kasie co pozwala nam na przemyślane działania i daje komfort właścicielowi w najbardziej trudnym okresie.

Warto zauważyć, że firma jest bankrutem już w styczniu 2021. Wejście poniżej 0 w kasie to dramat o ile nie mamy umowy kredytowej lub debetu na firmowym rachunku bieżącym.

W szczycie braknie nam na rachunku prawie 850.000 zł.

Banki nie są skore do podejmowania ryzyka za przedsiębiorcę a otrzymanie linii kredytowej na poziomie ponad 1/3 rocznych przychodów dla małej firmy jest praktycznie niemożliwe.

Wnioski

W naszym scenariuszu brakuje nam 850.000 zł. Te pieniądze będziemy poszukiwać jak kolejnych odcinkach gdzie je poszukać. Jak podejść do problemu i co można zrobić aby uchronić nas przed bankructwem.

Wydaje się, że strategia zachowania wszystkich miejsc pracy jest nierealna i chyba najbardziej dyskusyjna. Każdy właściciel ma z tym problem. Kogo zwolnić? Kogo zachować jak najdłużej. Skoro przychody nam bardzo zmaleją będziemy mieć mniej pracy i zleceń. Nie wszyscy są potrzebni.

Co się stanie jak dostaniemy dotację za utrzymanie miejsca pracy w naszej firmie. Rząd deklaruje pomoc publiczną w astronomicznej kwocie. Coś nam w tych wyliczeniach kompletnie nie gra.

Niestety 5.000 pożyczki zadeklarowane wstępnie przez rząd przy potencjalnych problemach na kwotę 850.000 jest kompletnie niewspółmierne do skali problemu.

Zobaczymy na końcowe uchwały. Postaramy się w następnych odcinkach na te kwestie odpowiedzieć.

Dostęp do modelu finansowego


Model udostępniamy za darmo w całości po zalogowaniu się do systemu biznesplan.io - 7 dni za darmo bez żadnych zobowiązań. Każdy może dowolnie go zmieniać i dostosować do własnych biznesów.


Model w postaci pliku w formacie pdf udostępniam pod tym linkiem.

Nadaje się jako przykład studium przypadku dla studentów studiów ekonomicznych i MBA.

17.02.2020

Biznesplan dla Urzędu Pracy w 7 prostych krokach

Adam Adamczyk


Wiele osób stara się o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Z dotacji z Urzędu Pracy nie możesz otworzyć spółki z organiczną odpowiedzialności ani spółki cywilnej. Wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą.


Kwota dotacji z UP zmienia się z roku na rok. Wysokość maksymalnej dotacji jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi max. 6x tego wynagrodzenia. 

Obecnie (początek 2020) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi ok. 5400 zł. Zatem w 2020 roku maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi ok. 32 000 zł.

Urzędy Pracy nie mają jednej narzuconej kwoty i są w zależności od lokalizacji różne. Niektóre dają dotacje na podstawie złożonego wniosku a niektóre wymagają złożenia uproszczonego biznesplanu jako jednego z dokumentów wymaganych do złożenia wniosku.

Dla wielu osób stawiających pierwsze kroki taki wymóg może być sporym wyzwaniem. Nie martw się jednak w naszym systemie jest to proste i możesz zrobić biznesplan na rozpoczęcie działalności kompletnie za darmo w ciągu 1 godziny.

W niniejszym artykule znajdziesz dokładne objaśnienie, jak punkt po punkcie wypełnić.

Krok 1 - zarejestruj się w systemie

Obecnie każda osoba rejestrująca się w systemie biznesplan.io otrzymuje na 7 dni pełne bezpłatne konto bez żadnych zobowiązań. Nie jest potrzebna karta kredytowa ani podpisywanie umowy. 

Zupełnie wystarczy do sprawdzenia pomysłu na biznes czy zrobienie prostego biznesplanu.

Na podany przez Ciebie e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny. Musisz na niego kliknąć aby aktywować konto w systemie. Po tym możesz się już zalogować wpisując adres https://biznesplan.io w przeglądarkę i wypełniając dane do logowania.

Krok 2 - wybór szablonu biznesplanu


Po zalogowaniu na nowym koncie zobaczysz ekran jak poniżej.


Uwaga: dodajemy cały czas nowe szablony biznesplanów i gotowych biznesplanów więc ekran może się różnić od powyższego.

Wybierz z listy szablonów Biznesplan dla Urzędu Pracy

Krok 3 - nazwij swój biznes i określ horyzont planowania
W tym kroku będziesz poproszony o wprowadzenie nazwy swojego biznesplanu (swojej firmy) i podanie horyzontu planowania czyli kiedy chcesz rozpocząć działalność. 

Zauważ, że jednym z wymogów składanego biznesplanu dla Urzędu Pracy może być planowanie na co najmniej rok. Zatem jeżeli chcesz zacząć działalność w maju 2020 to powinieneś ustawić plan z horyzontem na 2 lata. Wówczas plan rozpocznie się w maju 2020 i zakończy w grudniu 2021 co spełnia wymogi odnośnie zakresu planowania finansowego twojego przedsięwzięcia.

Kliknij na Utwórz projekt aby utworzyć biznesplan 

Krok 4 - uzupełnij dane opisowe


Po utworzeniu projektu zobaczysz ekran jak poniżej


Po lewej stronie znajdziesz menu z dostępem do poszczególnych części biznesplanu.

W głównej części zobaczysz planowane swoje przychody, koszty i symulację jak będą wyglądały Twoje finanse.

Biznesplan składa się z części opisowych w których będziesz poproszony o wprowadzenie prostych informacji na temat swojego pomysłu czyli co chcesz robić, gdzie będzie prowadzona działalność itp.

Wszystkie te informacje wprowadzamy za pomocą edytora testowego.

Np. kliknij po lewej stronie menu na Opis przedsięwzięcia. Zostanie otwarta zawartość rozdziału z elementami tekstowymi do wprowadzenia.Kliknij na przycisku Edytuj znajdującym się przy nazwie elementu np. "Nazwa przedsiębiorstwa" aby przejść do trybu wpisywania treści.Krok 5 - uzupełnij projekcje finansowe

System kreatora biznesplanu umożliwia łatwe wprowadzanie projekcji przychodów i kosztów firmy.

Najpierw wprowadź jakie usługi lub produkty chcesz sprzedawać.
W tym celu przejdź do rozdziału Analiza Finansowa (znajdziesz na menu po lewej stronie nazwę).Kliknij na przycisku Edytuj po prawej stronie Kalkulacja przychów.
W zależności jakie przychody chcesz zaplanować wybierz odpowiedni przycisk. Np. aby zaplanować przychody które będą cykliczne np. sprzedawane usługi w każdym miesiącu wybierz Przychód cykliczny.


Wpisz nazwę, wybierz kategorię (np. sprzedaż towaru), wybierz ile towaru sprzedajesz za gotówkę a ile resztę towaru po ilu dniach czekasz na przelew - te informacje pozwolą zbudować model przepływów gotówkowych. 

Czym później dostaniesz gotówkę ew. przelew tym trudniejszy biznes będziesz miał na początku. Przedsiębiorczość w Polsce to codzienna walka o zachowanie płynności.


Wpisz przychód początkowy i jaka powtarzalność tego przychodu planujesz. Np. 5000 zł netto.


W naszym modelu pozwalamy na ciągłe zwiększanie przychodów. W naszym przykładzie zakładamy, że nasz przychód będzie rósł o 10% miesięcznie.


O ile planujemy rozpoczęcie działalności w maju to zakładamy, że nasz sklep internetowy ruszy ze sprzedażą od czerwca 2020.Po zapisaniu model finansowy przychodu zostanie zapisany a przychód pojawi się na liście.
Możesz dodać dowolną ilość źródeł przychodów i różnego rodzaju. Mogą to być np. przychody jednorazowe z kontraktu czy planować ilość sprzedaży i jego cenę w czasie.


Na Panelu projektu zobaczysz przeliczone przychody i gotówkę która pęcznieje ci na koncie.

Niestety w realnym życiu przedsiębiorcy nie jest tak prosto i nie powstaje coś z niczego. Powinieneś zaplanować koszty.

Wprowadź koszty klikając np. Źródło kosztów przycisku na Panelu lub w rozdziale Analiza Finansowa.


Na początek wprowadźmy koszty cykliczne jak wynajem systemu do sprzedaży w internecie. 


Wprowadźmy koszt takiego rozwiązania które nam się podoba - 1000 zł nettoWybierzmy od kiedy chcemy wynająć takie rozwiązanie.


Na koniec zapiszmy formularz a dane kosztów zostaną policzone podobnie jak dane przychodów.


Wprowadź wszystkie koszty oraz zakupy jakie planujesz.

Krok 6 - uproszczony Rachunek wyników

System potrafi wyliczyć pełen Rachunek Zysków i Strat. Ty, natomiast dla potrzeb Urzędu Pracy potrzebujesz wersję uproszczoną. Znajdziesz już ją dodana i obliczoną w rozdziale Analiza Finansowa.


Wszystko jest od razu policzone i gotowe bez potrzeby posiadania Excela czy tworzenia własnych obliczeń.

Krok 7 - drukowanie biznesplanu

Na Panelu głównym znajdziesz przycisk Drukowanie.


Kliknij na przycisku Drukowanie.


W sekcji Ustawienia wyglądu planu znajdziesz możliwość wyboru szablonu, Twojego loga oraz możliwość uzupełnienia Twoich danych kontaktowych.


Jeżeli uzupełnisz już swoje dane i wybierzesz okładkę kliknij na przycisku Pokaż plan w PDF aby wygenerować twój plan.Gotowe! Powodzenia :-)Popular Posts