17.02.2020

Biznesplan dla Urzędu Pracy w 7 prostych krokach

Adam Adamczyk


Wiele osób stara się o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Z dotacji z Urzędu Pracy nie możesz otworzyć spółki z organiczną odpowiedzialności ani spółki cywilnej. Wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą.


Kwota dotacji z UP zmienia się z roku na rok. Wysokość maksymalnej dotacji jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi max. 6x tego wynagrodzenia. 

Obecnie (początek 2020) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi ok. 5400 zł. Zatem w 2020 roku maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi ok. 32 000 zł.

Urzędy Pracy nie mają jednej narzuconej kwoty i są w zależności od lokalizacji różne. Niektóre dają dotacje na podstawie złożonego wniosku a niektóre wymagają złożenia uproszczonego biznesplanu jako jednego z dokumentów wymaganych do złożenia wniosku.

Dla wielu osób stawiających pierwsze kroki taki wymóg może być sporym wyzwaniem. Nie martw się jednak w naszym systemie jest to proste i możesz zrobić biznesplan na rozpoczęcie działalności kompletnie za darmo w ciągu 1 godziny.

W niniejszym artykule znajdziesz dokładne objaśnienie, jak punkt po punkcie wypełnić.

Krok 1 - zarejestruj się w systemie

Obecnie każda osoba rejestrująca się w systemie biznesplan.io otrzymuje na 7 dni pełne bezpłatne konto bez żadnych zobowiązań. Nie jest potrzebna karta kredytowa ani podpisywanie umowy. 

Zupełnie wystarczy do sprawdzenia pomysłu na biznes czy zrobienie prostego biznesplanu.

Na podany przez Ciebie e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny. Musisz na niego kliknąć aby aktywować konto w systemie. Po tym możesz się już zalogować wpisując adres https://biznesplan.io w przeglądarkę i wypełniając dane do logowania.

Krok 2 - wybór szablonu biznesplanu


Po zalogowaniu na nowym koncie zobaczysz ekran jak poniżej.


Uwaga: dodajemy cały czas nowe szablony biznesplanów i gotowych biznesplanów więc ekran może się różnić od powyższego.

Wybierz z listy szablonów Biznesplan dla Urzędu Pracy

Krok 3 - nazwij swój biznes i określ horyzont planowania
W tym kroku będziesz poproszony o wprowadzenie nazwy swojego biznesplanu (swojej firmy) i podanie horyzontu planowania czyli kiedy chcesz rozpocząć działalność. 

Zauważ, że jednym z wymogów składanego biznesplanu dla Urzędu Pracy może być planowanie na co najmniej rok. Zatem jeżeli chcesz zacząć działalność w maju 2020 to powinieneś ustawić plan z horyzontem na 2 lata. Wówczas plan rozpocznie się w maju 2020 i zakończy w grudniu 2021 co spełnia wymogi odnośnie zakresu planowania finansowego twojego przedsięwzięcia.

Kliknij na Utwórz projekt aby utworzyć biznesplan 

Krok 4 - uzupełnij dane opisowe


Po utworzeniu projektu zobaczysz ekran jak poniżej


Po lewej stronie znajdziesz menu z dostępem do poszczególnych części biznesplanu.

W głównej części zobaczysz planowane swoje przychody, koszty i symulację jak będą wyglądały Twoje finanse.

Biznesplan składa się z części opisowych w których będziesz poproszony o wprowadzenie prostych informacji na temat swojego pomysłu czyli co chcesz robić, gdzie będzie prowadzona działalność itp.

Wszystkie te informacje wprowadzamy za pomocą edytora testowego.

Np. kliknij po lewej stronie menu na Opis przedsięwzięcia. Zostanie otwarta zawartość rozdziału z elementami tekstowymi do wprowadzenia.Kliknij na przycisku Edytuj znajdującym się przy nazwie elementu np. "Nazwa przedsiębiorstwa" aby przejść do trybu wpisywania treści.Krok 5 - uzupełnij projekcje finansowe

System kreatora biznesplanu umożliwia łatwe wprowadzanie projekcji przychodów i kosztów firmy.

Najpierw wprowadź jakie usługi lub produkty chcesz sprzedawać.
W tym celu przejdź do rozdziału Analiza Finansowa (znajdziesz na menu po lewej stronie nazwę).Kliknij na przycisku Edytuj po prawej stronie Kalkulacja przychów.
W zależności jakie przychody chcesz zaplanować wybierz odpowiedni przycisk. Np. aby zaplanować przychody które będą cykliczne np. sprzedawane usługi w każdym miesiącu wybierz Przychód cykliczny.


Wpisz nazwę, wybierz kategorię (np. sprzedaż towaru), wybierz ile towaru sprzedajesz za gotówkę a ile resztę towaru po ilu dniach czekasz na przelew - te informacje pozwolą zbudować model przepływów gotówkowych. 

Czym później dostaniesz gotówkę ew. przelew tym trudniejszy biznes będziesz miał na początku. Przedsiębiorczość w Polsce to codzienna walka o zachowanie płynności.


Wpisz przychód początkowy i jaka powtarzalność tego przychodu planujesz. Np. 5000 zł netto.


W naszym modelu pozwalamy na ciągłe zwiększanie przychodów. W naszym przykładzie zakładamy, że nasz przychód będzie rósł o 10% miesięcznie.


O ile planujemy rozpoczęcie działalności w maju to zakładamy, że nasz sklep internetowy ruszy ze sprzedażą od czerwca 2020.Po zapisaniu model finansowy przychodu zostanie zapisany a przychód pojawi się na liście.
Możesz dodać dowolną ilość źródeł przychodów i różnego rodzaju. Mogą to być np. przychody jednorazowe z kontraktu czy planować ilość sprzedaży i jego cenę w czasie.


Na Panelu projektu zobaczysz przeliczone przychody i gotówkę która pęcznieje ci na koncie.

Niestety w realnym życiu przedsiębiorcy nie jest tak prosto i nie powstaje coś z niczego. Powinieneś zaplanować koszty.

Wprowadź koszty klikając np. Źródło kosztów przycisku na Panelu lub w rozdziale Analiza Finansowa.


Na początek wprowadźmy koszty cykliczne jak wynajem systemu do sprzedaży w internecie. 


Wprowadźmy koszt takiego rozwiązania które nam się podoba - 1000 zł nettoWybierzmy od kiedy chcemy wynająć takie rozwiązanie.


Na koniec zapiszmy formularz a dane kosztów zostaną policzone podobnie jak dane przychodów.


Wprowadź wszystkie koszty oraz zakupy jakie planujesz.

Krok 6 - uproszczony Rachunek wyników

System potrafi wyliczyć pełen Rachunek Zysków i Strat. Ty, natomiast dla potrzeb Urzędu Pracy potrzebujesz wersję uproszczoną. Znajdziesz już ją dodana i obliczoną w rozdziale Analiza Finansowa.


Wszystko jest od razu policzone i gotowe bez potrzeby posiadania Excela czy tworzenia własnych obliczeń.

Krok 7 - drukowanie biznesplanu

Na Panelu głównym znajdziesz przycisk Drukowanie.


Kliknij na przycisku Drukowanie.


W sekcji Ustawienia wyglądu planu znajdziesz możliwość wyboru szablonu, Twojego loga oraz możliwość uzupełnienia Twoich danych kontaktowych.


Jeżeli uzupełnisz już swoje dane i wybierzesz okładkę kliknij na przycisku Pokaż plan w PDF aby wygenerować twój plan.Gotowe! Powodzenia :-)16.01.2020

Co powinien zawierać biznesplan

Adam Adamczyk

Biznesplan to po prostu pomysł na rozwój firmy, obecny stan firmy oraz plan działań. Służy jako mapa drogowa do określania mierzalnych celów zarówno nowych firm jaki i firm, które planują swój rozwój.

Podstawowym założeniem biznesplanu jest jego możliwa wykonalność. Istotna ścieżka do zdefiniowanych i mierzalnych celów. Nie należy jednak do niego podchodzić jak do idei, które nie zostaną zmienione w czasie. Zostaną.

W rzeczywistości istnieje szansa, że ten ok. 30-60-stronicowy plan pójdzie na marne w dniu, w którym założyciele włączą tryb wykonywania. Większość firm iteruje lub przestawia swój model biznesowy w czasie kilku lat. I jest to norma a nie odchylenie. Dostosuj się lub giń to jest podstawą działania każdego przedsiębiorcy.

Dobry pomysł to umiejętne odgadywanie potrzeb klientów, swojego miejsca na zmieniającym się rynku bazując na swoich możliwościach oraz skuteczności we wdrażaniu i sprzedawaniu wartości swoich usług i produktów klientowi.

Stworzenie biznesplanu dla firmy oznacza nakreślenie mapy drogowej do wykonania na podstawie zgadywanych przypuszczeń przy kilku założeniach. Przy tych wszystkich warunkach powodzenia biznesplan może przekształcić się w plan niepowodzenia, jeśli założyciele nie są otwarci na zmianę kierunku, kiedy zauważą, że kierunek, który obrali nie jest dobry.

Niezbędny etap w uruchomieniu małej firmy, takiej jak restauracja, salon usługowy, tworzenie biznesplanu dla powinno być inne. W startupie jutrzejszy plan będzie zależeć od wykonania dzisiejszych hipotez.

Dane i informacje o klientach będą decydować o tym, co musisz zrobić dalej. Oto najważniejsze pytania, na które należy odpowiedzieć i zaktualizować, testując swoje hipotezy i przybliżając się do sprawdzania poprawności i skalowalności modelu biznesowego. Odpowiedzi na te pytania staną się Twoim biznesplanem.

1. Jaki problem chcesz rozwiązać?


Ostre określenie problemu jest pierwszym krokiem weryfikacji idei. Pozwoli ci to ocenić, czy korzyści ilościowe z twojego rozwiązania, takie jak zwiększenie sprzedaży, produktywności lub wydajności o X procent lub zaoszczędzonych pieniędzy są wystarczająco silną czynnikiem skłaniającym do zainteresowania się Twoją ofertą.

Problem powinien być istotny. Ktoś nam kiedyś opowiadał przypowieść o małpie siedzącej na ramieniu. Na początku jest fajnie i zabawnie. Ludzie ci robią zdjęcia i wszystko jest super. Po jakiś czasie masz już jej dosyć i chcesz, aby przestała ci wrzeszczeć do ucha. I ten ból ramienia i wbijanych pazurów. To jest problem, którego chcesz się pozbyć. Płacisz za pożyczanie małpy właścicielowi, uśmiechasz się i idziesz dalej. Problem rozwiązany.

2. Jak istotny jest to problem dla potencjalnych klientów?


Zasadniczo twoja odpowiedź na to pytanie pomoże ci ocenić szanse i rynek. Ile osób staje przed tym wyzwaniem? Jaka jest szacowana strata na użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to czas, pieniądze czy inne kluczowe wskaźniki dla Twojej firmy? Ile pieniędzy płacą dziś ludzie, aby rozwiązać ten problem? Jak długo istniał ten problem?

Odrób pracę domową, aby zrozumieć rynek i jego kierunek. Odpowiedzi na te pytania pokażą Ci, jak Twoje rozwiązanie może się pojawić i wprowadzić innowacje.

3. Kim są moi bezpośredni i pośredni konkurenci?


Pamiętaj, że na 99.9% problem, który próbujesz rozwiązać jest już obecnie rozwiązywany w bardziej lub mniej dostępny sposób. Ten 0.1% to rzeczy, których potrzebujemy jak lekarstwa czy abstrakcje szczęście, ale te problemy bardzo trudno rozwiązać i zasadniczo nie są one przedmiotem biznesplanu.

Jeżeli ktoś mówi, że problem, który rozwiązuje nie ma obecnie konkurencji to dla większości inwestorów oznacza wyłącznie 'odpuść sobie, to nieistotne'.

Nasza rada: rozwiązuj problemy które ludzie mają, znają i "jakoś" rozwiązują.  Przy czym "jakoś" oznacza rozwiązanie, które sprawia pewien ból np. nabywczy, cenowy. To jest bardzo dobry rynek na którym warto powalczyć. Tam są pieniądze i klienci, którym możesz zaoferować nową jakość.

Staranne przeanalizowanie mocnych i słabych stron konkurencji to najłatwiejszy sposób na identyfikację segmentów nabywców, unikatowy wyróżnik dla twojego rozwiązania, ceny i wnioski wyciągnięte od przedsiębiorców, którzy rozwiązują ten sam problem. Przeprowadzenie tych badań pomoże ci zadać właściwe pytania podczas przeprowadzania wywiadów z klientami.

Nie łudź się jednak, że klienci sami powiedzą ci docelowe rozwiązanie. Mogą ci powiedzieć co ich boli w obecnych rozwianiach. To powinno wystarczyć abyś mógł sam znaleźć lepsze rozwiązanie.

4. Kto ma najpilniejszą potrzebę rozwiązania?


Innymi słowy, kto jest twoim docelowym nabywcą? Grupa najbardziej potrzebująca rozwiązania. Naszym zdaniem jest to najważniejsze ze wszystkich pytań. Jeśli znasz swojego idealnego nabywcę, mogą pomóc Ci odpowiedzieć na prawie każde inne pytanie w oparciu o ich potrzeby i doświadczenie z istniejącymi rozwiązaniami.

Nie jest to jednak łatwe. Czasem znalezienie docelowej grupy klientów zajmie ci klika lat. To trochę jak rzucanie wędką na nowej rzece, której jeszcze nie znasz. Zapewne nie trafisz od razu tam, gdzie ryby biorą, ale przyglądanie się innym graczom może pomóc. Na pewno nie będą szczęśliwi, że ktoś "łowi" obok nich, ale może spróbujesz nowej techniki i znajdziesz swoje miejsce.

Zobacz, ze inni łowcy wyciągają ryby a Ty nie. Oznacza to że albo używasz złych zanęt, siedzisz tam gdzie nie powinieneś lub po prostu to nie dla Ciebie.

5. Jakie jest moje proponowane rozwiązanie?


Częstym błędem podczas uruchamiania jest rozpoczęcie od rozwiązania i próba znalezienia dla niego miejsca w życiu ludzi. To jak próba wciśnięcia się w za mały garnitur. Klient za niego nie zapłaci.

Lepiej kiedy zaczynasz od określenia problemu i rozmawiasz z klientami. Zyskujesz przez to wgląd, który pomaga połączyć kropki na temat najlepszego rozwiązania problemu.

Niemniej jednak na tym etapie planowania ważne jest, aby mieć pomysły na to, jak rozwiązać problem, o ile promujesz na siłę jednego rozwiązania bez względu na znalezione sygnały. Takie podejście może być zgubne i doprowadzić co finansowej katastrofy.

6. W jaki sposób moje rozwiązanie będzie unikalne?

Na podstawie problemu i konkurencji napisz, jak będzie wyglądało Twoje rozwiązanie. Nie musisz konkurować o funkcje, aby być wyjątkowym.

Możesz się wyróżnić, dostosowując swoje rozwiązanie do niedostatecznie reprezentowanego i niedocenianego rynku, nawet jeśli Twoje rozwiązanie nie różni się znacząco od konkurencji.

Czasem może znacznie pomóc inna strategia marketingowa niż stosują obecnie konkurenci. Dziś mamy czas Internetu, SEO, socjal media. Niektórzy konkurenci o tym zapominają. To może być szansa.

7. Walidacja pomysłu


Papier przyjmie wszystko. To prawda. Każdy może napisać, że wyląduje na Księżycu... bo przecież ktoś już tam był a on/ona ma nową metodę na to żeby to zrobić lepiej, taniej i szybciej.

Dowodem będzie sweet focia z rąsi prosto z Księżyca. Ta przenośnia pokazuje właśnie, że trzeba pomysł w jakiś sposób sprawdzić i dowieść.

Wymień najważniejsze kroki, aby potwierdzić lub unieważnić odpowiedzi na pierwsze sześć pytań.

Kroki mogą obejmować przeprowadzanie wywiadów z potencjalnymi użytkownikami, wstępną sprzedaż produktu tworzenie i testowanie pierwszej wersji rozwiązania z podstawowymi funkcjami.

Najlepszym walidatorem jest przychód, czyli powierzony fakt trafienia z pomysłem w rynek. Tylko 10% nowych firm osiągnie planowany przychód. Najczęściej przeceniamy rynek, nasze możliwości, chęć zakupów przez końcowego klienta czy nasze możliwości organizacyjne.

8. Kogo potrzebuję do mojego zespołu?


Z pozycji 20 lat jako przedsiębiorca przyznaję, że największy błąd jaki popełniłem w kilku moich to zły dobór współpracowników. Czasem warto podzielić się władzą i udziałami w zamian za prawdziwie zaangażowany zespół o wspólnych celach a niekoniecznie tych samych poglądach.

Jakie umiejętności uzupełniające potrzebujesz w oparciu o mapę drogową opracowaną dla pierwszego etapu? Na przykład, jeśli jesteś nietechnicznym założycielem, możesz potrzebować programisty czy IT managera, który pomoże Ci zbudować pierwszą wersję produktu.

Na koniec pamiętaj, że Twoje odpowiedzi i plan są oparte na hipotezach, dopóki nie zostaną zatwierdzone. Zaktualizuj swoje odpowiedzi, przechodząc z jednego etapu na drugi.

Ostatecznie liczy się stworzenie produktu, z którego ludzie korzystają i za które płacą. Aż do osiągnięcia tego etapu przez większość czasu planowanie tego, co stanie się w przyszłości, jest stratą czasu.

9. Strategia marketingowa


Sama decyzja o otwarciu nowego przedsiębiorstwa to nie wszystko. Musisz mieć pomysł jak się pokazać na rynku i jak dotrzeć do potencjalnych klientów.

W zależności co będziesz robić np. sprzedawać na lokalnym rynku czy w prowadzić biznes internetowy Twoja strategia musi być do niego dostosowana.

O ile biznesy lokalne (np. sklep, zakład usługowy) z reguły potrzebują dogodnego miejsca dla klientów, strony internetowej, fan page na Facebook to biznes internetowy potrzebuje dobrego rozpoznania.

W tym przypadku najczęstszym w biznesach internetowych jest docieranie do klientów poprzez sponsorowane linki (adwords), artykuły, blogi (jak ten) czy udział w eventach dla startupów.

10. Budżet


Kilkanaście lat temu prowadzenie biznesu opierało się na dostarczaniu prostych produktów i usług do klientów. Przedsiębiorca niemal od razu dostawał potwierdzenie swoich teorii a walidacja pomysłu dawała bezpośrednie przychody.

Dziś jest znacznie trudniej. Większość naszych biznesów wymaga poniesienia znacznych inwestycji które będą lub nie zwracały w przyszłości. Musisz zatem zaplanować wydatki, inwestycje oraz z czego je zapłacisz. Może to być Twoje własne oszczędności, pieniądze pożyczone z banku lub pieniądze pochodzące od inwestora.

Aby wiedzieć ile potrzebujesz musisz zrobić projekcję kosztów jak i projekcję przychodów. Najlepiej w pary wariantach: optymistycznych i pesymistycznych.

O tym jak to zrobić dowiesz się w następnych wpisach.


07.09.2019

Zupełnie nowa wersja systemu

Adam AdamczykPrzychodzi czasem taki dzień, że w końcu dochodzimy do momentu, w którym stwierdzamy, że technologia informatyczna się tak mocno posunęła do przodu, że już czas wybrać nową. 

2 lata temu dojrzeliśmy do decyzji na podstawie ogromnej ilości maili od użytkowników, że projekt nowego systemu do robienia biznesplanów on-line nowyinteres.pl musi oprzeć na zupełnie innym silniku do wyliczeń zbliżonym do silnika systemów klasy ERP i bazującym na pełnym planie kont.

Tak, tak. Nowy system ma pokazać przyszłość w odróżnieniu do typowego systemu finansowo-księgowego, który bazuje na wpisanych faktach kosztów i sprzedaży. Czyli co się stanie z finansami firmy w wariancie jaki planujesz i przy założeniach jakie przyjąłeś. Nie było to proste zadanie, ponieważ stary system bazował na tablicach z ogromną ilością uproszczeń, które powodowały masę problemów w wyliczeniach i był bardzo ciężki do pielęgnacji kodu.

Zdecydowaliśmy się zupełnie zmienić nasze technologie informatyczne. Nowy system napisany został w najnowszych technologiach od firmy Microsoft (m.in. .net core/c#) oraz najnowszych bibliotekach open source (boostrap4), działa w tzw. kontenerach w chmurze.

Bezpośrednio nowy system jest już dostępny w produkcji pod adresem https://biznesplan.io – jest to już obecnie domyślny system udostępniony dla użytkowników naszego portalu.

Główne zmiany

  • Zupełnie nowy silnik do wyliczeń bazujący na kontach księgowych i ich agregacji do wyliczeń raportów i współczynników finansowych projektu.
  • Jest zupełnie nowy design systemu. Nowe kolory, czcionki, wyglądy formularzy, edytor tekstu, nawigacja pomiędzy elementami.
  • Dodaliśmy kilkanaście kreatorów finansowych które pozwolą na łatwiejsze wprowadzanie danych seryjnych (m.in. wraz ze zmianami w czasie).
  • Poświęciliśmy bardzo dużo pracy na UX/UI czyli wrażeniami z pracy z systemem przez użytkowników.
  • Zmieniliśmy model współpracy między użytkownikami tak aby właściciel lub administrator projektu mógł nadawać uprawnienia dla poszczególnych użytkowników
Więcej informacji i opis poszczególnych funkcjonalności wkrótce.

Kody promocyjne


Dla pierwszych 100 użytkowników kont płatnych przygotowaliśmy kod promocyjny dający upust 50% na dowolne konto premium. Wpisz BIZ50 przy podsumowaniu zakupów a zapłacisz połowę mniej.

Ważne dla użytkowników poprzedniego systemu


Zdecydowaliśmy się nie przenosić użytkowników ze starego systemu do nowego ani ich biznesplanów które utworzyli w starym systemie. Stary system jest dostępny pod linkiem https://apk.nowyinteres.pl i będzie dostępny do 31.12.2020, po tej dacie logowanie do starego systemu zostanie zablokowane. Dajemy ponad rok na dostęp do Waszych starych projektów.

Jak napisałem wcześniej nowy system jest zupełnie innych, choć staraliśmy się zachować jak najwięcej funkcjonalności która użytkownicy lubili i wprowadzić takie o które prosili.

Użytkownicy obecnych kont płatnych w startym systemie mogą dostać konto premium w nowym systemie bez żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy się z nami skontaktować.Popular Posts