Pokazywanie postów oznaczonych etykietą EBIT. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą EBIT. Pokaż wszystkie posty

01.06.2014

Wykresy EBIT, EBITDA, wskaźniki zadłużenia

Adam Adamczyk

Przychylając się do prośby naszych ekspertów wprowadzamy trzy nowe wykresy finansowe dla posiadaczy kont premium.
Każdy z wykresów ułatwi ekspertom finansowym porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

1

Wykres EBIT (ang. Earnings Before deducting Interest and Taxes) wykres zysku operacyjnego przed opodatkowaniem liczony w sposób księgowy czyli obecna sprzedaż pomniejszona o koszty operacyjne.


  2

Wykres EBITDA (eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) wykres zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniem kosztów kredytów, podatków oraz amortyzacji środków trwałych.


  3

Wykres wskaźników zadłużenia czyli coś dla prawdziwych ekspertów kochających analizę wskaźnikową czyli wykres z trzema wskaźnikami zadłużenia (ogólnego, kapitału własnego, zadłużenia długoterminowego) – pozwalają na ocenę racjonalności zarządzania źródłami finansowania, zdolności do spłaty długów w czasie.


Każdy z tych wykresów można dodać w dowolne miejsce w biznesplanie. Poniżej procedura jak dodać nowe wykresy.
Przejdź do dowolnej sekcji, w której chcesz umieścić wskaźniki efektywności np. do Sekcji Wskaźniki finansowe jak na rysunku poniżej i kliknij na przycisku Dodaj nowy element.


Pojawi się lista z elementami, które możesz umieścić w biznesplanie.Odszukaj potrzebny wykres na liście i go wybierz.Przejdź do góry listy wyboru. Jeśli potrzebujesz to zmień nazwę nowego wykresu i kliknij na przycisku Utwórz.Element wykresu zostanie dodany do wybranej sekcji. Po otwarciu elementu oraz na wydruku pojawi się wybrany wykres.


Popular Posts