01.06.2014

Wykresy EBIT, EBITDA, wskaźniki zadłużenia

Adam Adamczyk

Przychylając się do prośby naszych ekspertów wprowadzamy trzy nowe wykresy finansowe dla posiadaczy kont premium.
Każdy z wykresów ułatwi ekspertom finansowym porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

1

Wykres EBIT (ang. Earnings Before deducting Interest and Taxes) wykres zysku operacyjnego przed opodatkowaniem liczony w sposób księgowy czyli obecna sprzedaż pomniejszona o koszty operacyjne.


  2

Wykres EBITDA (eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) wykres zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniem kosztów kredytów, podatków oraz amortyzacji środków trwałych.


  3

Wykres wskaźników zadłużenia czyli coś dla prawdziwych ekspertów kochających analizę wskaźnikową czyli wykres z trzema wskaźnikami zadłużenia (ogólnego, kapitału własnego, zadłużenia długoterminowego) – pozwalają na ocenę racjonalności zarządzania źródłami finansowania, zdolności do spłaty długów w czasie.


Każdy z tych wykresów można dodać w dowolne miejsce w biznesplanie. Poniżej procedura jak dodać nowe wykresy.
Przejdź do dowolnej sekcji, w której chcesz umieścić wskaźniki efektywności np. do Sekcji Wskaźniki finansowe jak na rysunku poniżej i kliknij na przycisku Dodaj nowy element.


Pojawi się lista z elementami, które możesz umieścić w biznesplanie.Odszukaj potrzebny wykres na liście i go wybierz.Przejdź do góry listy wyboru. Jeśli potrzebujesz to zmień nazwę nowego wykresu i kliknij na przycisku Utwórz.Element wykresu zostanie dodany do wybranej sekcji. Po otwarciu elementu oraz na wydruku pojawi się wybrany wykres.


O Autorze

Adam Adamczyk / mgr inż., MBA

Informatyk, przedsiębiorca weteran do 1995 roku. Prowadzę i rozwijam firmy a także likwiduję i sprzedaję. Szkole i pomagam młodym przedsiębiorcom rozwijać ich biznesy, inwestując czas i pieniądze.

Popular Posts