12.06.2014

Biznesplan tworzony wspólnie

Adam Adamczyk


Generalnie dobrą zasadą podczas pisania biznesplanu jest pisanie go wspólnie przez wszystkich głównych pomysłodawców rozwoju przedsiębiorstwa. Ma to istotne znaczenie w rozwijaniu i poszerzaniu horyzontu możliwości opisywanego pomysłu czy przedsiębiorstwa.

Wielokrotnie się przekonałem, że zorganizowana praca grupowa jest istotnym elementem decydującym o sukcesie czy porażce każdego pomysłu. Spojrzenie przez wiele osób pozwala dostrzec wiele istotnych elementów które mogą mieć wpływ na przyszłość. Tworzenie czegoś wspólnie oraz dyskusja nad poszczególnymi elementami pozwala także na lepsze zrozumienie przez wszystkich celowości działań, zwiększa akceptację czasem trudnych zmian i okresu przejścia od pomysłu do realizacji.

Jest jeszcze być może najistotniejsza dla pomysłodawców lekcja jaką można wyciągnąć podczas tworzenia grupowego biznesplanu - to wzajemna obserwacja uczestników procesu podczas realizacji kolejnych zadań. Będziesz mógł zaobserwować kto "dużo mówi", "inicjuje, lecz nie pisze - działa", "pracuje po nocach", "stoi z boku". Zobaczysz głównych liderów pomysłu a także tych co lubią się "dopisać" do projektu. Być może będzie to najważniejsza nauka która przyda się podczas wprowadzania zmian w organizacji czy też będziesz mógł zrezygnować z pomysłu ze względu na zły dobór zespołu.

Nasz system do tworzenie biznesplanów NowyInteres.pl od razu przemyśleliśmy nasze praktyczne doświadczania aby użytkownicy mogli efektywnie pracować równocześnie nad pomysłem.

Jak to zrobić?


1
Zaloguj się do systemu i wybierz swój biznesplan do którego chcesz dodać nowych użytkowników.
2
W pasku menu na dole znajdziesz link do Zarządzanie użytkownikami.

3
W oknie Zarządzanie użytkownikami kliknij na przycisku Zaproś nowego
4
Uzupełnij zaproszenieWpisz adres e-mail użytkownika. Nawet jak nie ma jeszcze zarejestrowanego tego użytkownika w naszym systemie zostanie wysłane zaproszenie.

Możesz dodać prywatną wiadomość jaką dostanie użytkownik na zaproszeniu.

Określ także prawa dostępu do biznesplanu. Domyślnie jest wybrany poziom Gość który umożliwia wyłącznie podgląd biznesplanu bez prawa edycji poszczególnych elementów. Gość będzie jednak mógł pisać komentarze pod dowolnym elementem biznesplanu do którego ma dostęp.

Jeżeli wybierzesz prawa Kontrybutor zaproszony użytkownik będzie mógł zmieniać elementy biznesplanu. 

Możesz wybrać także do jakich elementów zaproszony użytkownik będzie miał dostęp. Możesz zmienić prawa dostępu do elementów wybierając przełącznik Pełen dostęp na ustawienie Nie i wybrać z drzewka elementów biznesplanu te elementy do których użytkownik będzie miał dostęp np. jak na rysunku poniżej.


Po zakończeniu ustalenia praw możesz jeszcze zadecydować czy użytkownik będzie mógł tworzyć wydruk biznesplanu. Jeżeli zaproszony użytkownik nie konta Premium wygenerowany dokument PDF będzie pozbawiony możliwości wydruku.

Zaproszenie zostanie wysłane po kliknięciu na przycisku Zapisz.

5
Możesz zawsze wycofać zaproszenie lub zmodyfikować prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników biznesplanu.
6
Zmiany dokonywane w biznesplanie będą widoczne w Pulsie Biznesplanu.


Kliknij na tym przycisku aby zobaczyć jakie zmiany wprowadzali poszczególni użytkownicy biznesplanu.Powodzenia w grupowej pracy.

01.06.2014

Wykresy EBIT, EBITDA, wskaźniki zadłużenia

Adam Adamczyk

Przychylając się do prośby naszych ekspertów wprowadzamy trzy nowe wykresy finansowe dla posiadaczy kont premium.
Każdy z wykresów ułatwi ekspertom finansowym porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

1

Wykres EBIT (ang. Earnings Before deducting Interest and Taxes) wykres zysku operacyjnego przed opodatkowaniem liczony w sposób księgowy czyli obecna sprzedaż pomniejszona o koszty operacyjne.


  2

Wykres EBITDA (eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) wykres zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniem kosztów kredytów, podatków oraz amortyzacji środków trwałych.


  3

Wykres wskaźników zadłużenia czyli coś dla prawdziwych ekspertów kochających analizę wskaźnikową czyli wykres z trzema wskaźnikami zadłużenia (ogólnego, kapitału własnego, zadłużenia długoterminowego) – pozwalają na ocenę racjonalności zarządzania źródłami finansowania, zdolności do spłaty długów w czasie.


Każdy z tych wykresów można dodać w dowolne miejsce w biznesplanie. Poniżej procedura jak dodać nowe wykresy.
Przejdź do dowolnej sekcji, w której chcesz umieścić wskaźniki efektywności np. do Sekcji Wskaźniki finansowe jak na rysunku poniżej i kliknij na przycisku Dodaj nowy element.


Pojawi się lista z elementami, które możesz umieścić w biznesplanie.Odszukaj potrzebny wykres na liście i go wybierz.Przejdź do góry listy wyboru. Jeśli potrzebujesz to zmień nazwę nowego wykresu i kliknij na przycisku Utwórz.Element wykresu zostanie dodany do wybranej sekcji. Po otwarciu elementu oraz na wydruku pojawi się wybrany wykres.


Popular Posts