Podział zysku, kapitał podstawowy, zapasowy, dywidenda


Każdy zarząd spółki kapitałowej (sp. z o.o., S.A.) co roku podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy decyduje o ew. podziale zysku. Wydawać by się mogło, iż są to proste decyzje. Podzielić cały roczny zysk na akcjonariuszy i działać dalej. Okazuje się jednak, że wielokrotnie nie są to proste decyzje.
Musimy uświadomić sobie, iż podział zysku i wypłata dywidendy skutkuje wypłatą realnych pieniędzy z konta firmy i obniżeniem jej wartości księgowej oraz możliwości rozwoju i sprawnego działania w trakcie zmian koniunkturalnych czy zawirowań związanych z nierzetelnymi kontrahentami.
W jakim stopniu zatem zaleca się wypłacać dywidendę czy jakie działania powinien podjąć Zarząd firmy odnośnie podziału zysku? Jak w każdej skomplikowanej dziedzinie życia nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Dobre praktyki mówią, iż Zarząd powinien zysk przeznaczać na podwyższenie kapitału zapasowego spółki, który powinien osiągnąć min. 1/3 kapitału podstawowego spółki.
Niektóre szkoły przedsiębiorczości mówią o przeznaczaniu ok. 8-12% zysków rocznych na podwyższenie kapitału zapasowego lub przeznaczeniu części zysku także na podwyższenie kapitału podstawowego co w przypadku spółek publicznych (S.A.) jest często wyznacznikiem pozycji i wiarygodności i zwiększają wycenę jednostkową każdej akcji przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, iż podniesienie kapitału zakładowego wymaga zmian w KRS.
Co się stanie kiedy nasza firma nie podejmie z jakiś przyczyn decyzji co zrobić z zyskiem? W rachunkowości i bilansie oznacza to przeniesienie zysku do pozycji "Zysk (strata) z okresów ubiegłych". Praktycznie to pieniądze, które zostają w firmie i mogą być wykorzystane do zagospodarowania przez firmę w obecnym i przyszłych latach.
Każdą taką sytuację w systemie NowyInteres.pl jesteśmy w stanie prosto zasymulować w naszym systemie zmieniając parametry Podziału zysku, które znajdziesz w Ustawieniach biznesplanu.


Na powyższym przykładzie zysk z 2014 roku w połowie przeznaczyliśmy na wypłatę dywidendy a w drugiej połowie na Podwyższenie kapitału zapasowego. Akcjonariusze będą zachwyceni :-) Natomiast z 2015 roku 20% zysku przejdzie w ręce akcjonariuszy a 80% przeznaczymy na podwyższenie kapitału zapasowego.
Zmiana tych ustawień, które będą miały szczególne konsekwencje na finanse firmy, możesz odszukać w Rachunku przepływów finansowych oraz Bilansie firmy.
W Rachunku przepływów finansowych w sekcji C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej znajdują się wypłaty dywidendy (punkt III.b).

Podziału zysku należy szukać także w Bilansie. Zobacz na zmiany w Pasywach.Jeżeli chcesz możesz także parametry podziału zysku pokazać na wydruku. Przejdź do Drukowania i zmień ustawienia jak na rysunku poniżej.


Na drugiej stronie pod klauzulą poufności pokaże się ramka z planem podziału zysku.


Komentarze

Zapraszam do zamieszczania komentarzy i spostrzeżeń!

Formularz kontaktowy

Wyślij