Budynek w budowie w biznesplanie


Budynków zarówno mieszkalnych jak i użytkownych nie można wpisywać jednorazowo w koszty uzyskania przychodów.

Wydatki takie podlegają amortyzacji czyli powolnemu odpisywaniu części poniesionego kosztu z tytułu ich zużycia. Odpis taki dokonujemy przez odliczanie od pierwszego miesiąca w jakim lokal został wpisany do ewidencji środków trwałych. W przypadku lokali skończonych sprawa jest prosta.

Natomiast pojawia się pytanie co z budynkami które są w budowie i jeszcze nie skończone. Jak je wpisać poprawnie do biznesplanu aby uwzględnić odpisy VAT oraz amortyzację budynku.

Weźmy przykładową sytuację


Podpisaliśmy umowę z deweloperem na budowę lokalu użytkownego. Zgodnie z umową lokal ma zostać oddany do użytku w czerwcu 2017 a płatność 1 mln zł + VAT za budynek mamy dokonać w 3 nierównych ratach.

1. rata płatna w kwietniu 2016 - 300.000 zł + VAT
2. rata płatna w październiku 2016 - 400.000 zł + VAT
3. rata płatna miesiąc przed odbiorem lokalu czyli w maju 2017 = 300.000 zł + VAT

Podstawowa stawka amortyzacyjna dla lokali niemieszkalnych wynosi 2,5% rocznie. Mamy zatem okres amortyzacji 40 lat czyli 480 odpisów miesięcznych. 

Wprowadzenie danych do biznesplanu


1. Przejdź do rozdziału Dane Finansowe

2. Wybierz element Tabele
3. Wpisz pierwszą ratę płatną developerowi jak na rysunku poniżej


Zwróć uwagę na to że wprowadziłem własną Datę nabycia środka trwałego - przełącznik ustawiony na NIE w Data nabycia z początkiem planu i wprowadzony miesiąc i rok płatności 1 raty.

Początek amortyzacji został także ustawiony na planowane oddanie lokalu do użytkowania tj. na 2017 rok miesiąc czerwiec. Rozpoczęcie amortyzacji ustawiamy w polus Początek amortyzacji z początkiem planu.

Ilość miesięcy amortyzacji została ustalona na 480 miesięcy a stawka VAT 23%

4. Podobnie wpisz 2 pozostałe kwoty rat.


Po wpisaniu danych program sam obliczy amortyzację w kolejnych miesiącach oraz odliczy VAT za wpłaty rat.

Zgodnie za założeniem amortyzacja budynku rozpocznie się w czerwcu 2017 i będzie przebiegać przez cały biznesplan.


Odpisy podatku VAT pojawią się w miesiącach płatności kolejnych rat.


Obliczone zostaną także kwoty umorzenia wartości środka trwałego.


Na wyliczeniach znajdziesz także wartość księgową budynku w kolejnych okresach.


W biznesplanie znajdziesz także wykres wartości budynku w czasieKomentarze

Zapraszam do zamieszczania komentarzy i spostrzeżeń!

Formularz kontaktowy

Wyślij